Slechts eerste van drie

Open VLD dropt brochure van 64 bladzijden in alle bussen

De Open VLD van Lochristi dropt dezer dagen een brochure van niet minder dan 64 (vierenzestig) pagina's in de bussen van de Lochristinaren. En uit de voorpagina en het voorwoord van Open VLD-voorzitter Patricia Van De Weghe blijkt dat er minstens nog een tweede deel volgt, en wellicht ook een derde. In het eerste deel van wat Open VLD ,,de blauwe draad'' noemt, somt de Open VLD al de realisaties op die dank zij de partij tussen 2007 en 2012 verwezenlijkt werden.

64 bladzijden, het is niet niks om er zich door te worstelen, en de brochure mag dan vrij rijkelijk geïllustreerd zijn, het blijft een hele brok tekst die de potentiële lezer te verwerken krijgt. Lochristi Blogt deed de moeite en nam er twee cd's de tijd voor.

De brochure is sinds begin deze week klaar en de bestuursleden kregen ze dinsdagavond tijdens een bestuursvergadering  in zaal Sjappoo overhandigd. In een oplage van 10.000 stuks. Vanaf nu dragen de Open VLD'ers ze huis aan huis, de hele gemeente rond. 'En het is de bedoeling dat de kandidaten ook zoveel mogelijk aanbellen bij de mensen', aldus Open VLD-voorzitter Patricia Van De Weghe.

Open VLD Lochristi kopt de brochure met de slogan Lochristi, een moderne, goed draaiende gemeente, en niet toevallig staat er een grote foto van een weliswaar oubollige maar gezellige ,kermisdraaimolen' op de cover.

De brochure, die de ondertitel 'De blauwe draad' meekreeg, heeft inhoudelijk veel weg van het gemeentelijke beleidsprogramma dat de gemeenteraad in het begin van de legislatuur voorgeschoteld kreeg. Domein per domein wordt opgesomd, vaak met omstandige en technische duiding, wat er allemaal is gerealiseerd.

Dat een verkiezingsprogramma in een gemeente waar het beleid gevoerd wordt door één partij dicht aansluit bij het gemeentelijk programma, hoeft natuurlijk niet te verwonderen. Dat het hier toch wel degelijk om een verkiezingsprogramma gaat,  blijkt dan weer uit een aantal zaken die niet vermeld worden. In het dossier mobiliteit heeft men het onder meer over verkeersremmende maatregelen en verkeersplateau's: over het noodgedwongen uitbreken en heraanleggen van het plateau aan de Nieuwstraat-Stationsstraat wordt niet gerept. 

In het item Ruimtelijke Ordening geeft de brochure wel mee dat de huidige bloei van Lochristi deels verklaard wordt door het Algemeen Plan van Aanleg (APA) dat dateert van 1994. Het toenmalige gemeentebestuur voorzag maar liefst 50 hectare woonzone en een multifunctioneel lint langs beide zijden van de N70, zo staat er. Dat dat toenmalige gemeentebestuur van 1994 een CVP-bestuur was, wordt niet meegegeven. 

Het dossier Uyttenhove - dat toch wel het speerpunt en de inzet van de vorige verkiezingen was - wordt niet doodgezwegen. Daar wordt meegedeeld dat het inderdaad een negatief advies kreeg van de hogere overheid, al wijt de partij dat aan het protest van enkele buren, dat gevolgd werd door de overheid. De Open VLD-voorzitter zei tijdens de nieuwjaarsreceptie al dat haar partij wel degelijk een plan B had voor Uyttenhove. Ook in deze brochure wordt er aangestipt dat de partij alternatieve scenario's bekijkt. Welke wordt niet gezegd, dat is wellicht voor de volgende brochure.

Deze eerste brochure bevat ook een vragenlijst met een vijftiental vragen waarop men kan antwoorden met akkoord, neutraal of niet akkoord. Daarbij gaat het een aantal keer wel om vrij algemene en soms evidente stellingen, zoals ,Ik woon graag in onze gemeente' en ,Er valt de laatste jaren meer te beleven in onze gemeente.'

Dit document mag dan al 64 blz dik zijn, het mag dan al één lange opsomming zijn, de partij verwijst voor ,volledige overzichten' op tal van plaatsen ook nog  naar de website www.openvldlochristi2012.be 

 

 

 

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio