Brugge, die beste

Brugge, die beste

Foto: dodi

Gent - Na Brugge, die droge nu Brugge, die beste, maar eerst something completely different. Om een traditie in eer te houden start ik deze week alweer met nieuws over Track. Hotel Gent, de hotelkamer van Tazu Rous, gebouwd rond de minaret van het St. Pietersstation is nu eindelijk weer open, alle nodige vergunningen werden verleend. Vanaf nu kan je er over dag op bezoek en “s nachts kan je er logeren, dat laatste hoef je niet meer te proberen, want de kamer is tot het einde van Track ’s nachts bezet.

Aan diegenen die er in geslaagd zijn om de kamer met mega uurwerk te boeken is gevraagd om elke vorm van geluidsoverlast tijdens het verblijf te vermijden, op dat vlak zal de nultolerantie gehanteerd worden. Aan de omroeper in het station werd gevraagd om na 22 uur en voor 7uur de aankondigingen van de treinen, met vertraging, te fluisteren zodat de gasten niet gestoord worden tijdens hun verblijf in de kamer.  Om dat te verzekeren is door de NMBS voor de periode van Track een beroep gedaan op de vroegere commentator van de biljarttornooien op de VRT om de treinen en afgeschafte treinen aan te kondigen.


De andere tentoonstelling in St.Baafs, van onze Jan, is ook al diverse keren in het nieuws geweest, deze week bleek het kunstwerk “Salomé” van Jan van Oost spoorloos te zijn. De bewakers in de kathedraal zijn verbaasd over deze diefstal. Ze hadden zich na deze vaststelling onmiddellijk naar het Lam Gods gespoed, gelukkig waren alle panelen nog aanwezig. Na de zoektocht naar het verdwenen paneel van het Lam Gods kan nu een nieuwe queeste beginnen naar “Salomé” van Jan Van Oost. Een bizarre diefstal, als je het mij vraagt want het werk weegt nogal wat en hoe men daar mee buiten geraakt is, blijft een even groot mysterie als het Lam Gods zelf. Ondertussen ligt onze Jan Hoet, het brein achter deze tentoonstelling, geveld in een ziekenhuis nabij Hamburg en wensen wij hem alle beterschap toe.


Isabelle, gemeenteraadslid voor diverse partijen, het is moeilijk de tel bij te houden, heeft zich volledig geworpen op de eetcultuur in Gent. Ze diende klacht in bij onzen André en Geert, onze bourgeois Gentil homme, tegen de beslissing van de gemeenteraad over de toewijzing van Café De Schaapstal. Benieuwd wat daarvan komt. Maar dat was niet het enige horecadossier dat haar bezig hield, ook het restaurant van de stad in dIe spuuglelijke Belgacomtoren is haar een doorn in het oog. Ze protesteerde fel tegen het akkoord dat werd afgesloten met de uitbater van dit restaurant. Onze Christophe gaf toe dat er een en ander misgelopen was en stelde voor om bij een candlelight dinner in het kwestieuze restaurant dat meningsverschil tussen hen tweetjes lekker bij te praten. Dat kan vrij snel, reserveren blijkt daar namelijk niet noodzakelijk, er is altijd plaats naar het schijnt. Het voorstel om het restaurant nu “Bij Isabelle” te noemen, wees ze af. En Nu ?
 

Nu we toch bij de wekelijkse saga van de Schaapstal zijn aanbelland, met die Cobrawerken loopt ook een en ander weer verkeerd, want men krijgt die tramsporen maar niet gelegd. De Nederlandse fabrikant van prefab tramsporen werd prompt aan de deur gezet. Wat nu? Het wordt, zoals ik al in één van de vorige afleveringen schreef, stuiven geblazen in de Belfortstraat tijdens de Gentse Feesten. Het speelt overigens geen rol in Cowboyfilms, als het maar stuift. En stuiven zal het, men overweegt om de paardentram op dat stuk van het traject terug in te zetten, want dat kan zonder tramsporen, werd mij wijs gemaakt.


En hoever staan we nu met die klokkenstoel en das Klokkenspiel aan de Schaapstal, wat gaat daar nu op gezet worden. Mijn vriend de Burgemeester van Brugge heeft mij bevestigd dat zijn aanbod om een klok uit Brugge ter beschikking te stellen, blijft gelden.
Nu ik bij mijn vriend ben aanbeland, kan ik u verzekeren dat hij in een opperbeste stemming verkeerd nu zijn metropool werd uitgeroepen tot de beste stad om in te leven van Vlaanderen. Alle argumenten die ik tegen deze enquête van Test – aankoop inbracht, werden door hem systematisch van tafel geveegd. Het argument dat er nogal wat Bruggelingen zijn uitgeweken naar Gent omdat het hier beter is, werd door hem op hoongelach ontvangen.


Mijn vriend heeft mij danig gebruuskeerd en vooral verontrust toen hij stelde dat hij nog een paar Bruggelingen op het oog heeft die beter in Gent zouden wonen en waarvoor hij bereid is een subsidie toe te kennen als ze op zijn voorstel ingaan. Ze krijgen van hem zelfs een paar propere onderbroeken mee, als dat nodig is.


Da moe kunnen in Gent!
Dany Vandenbossche
29 juni 2012

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio