Oppositiepartijen vragen aan meerderheid om over de partijgrenzen heen samen te werken

Zowel CD&V als N-VA vroegen tijdens de installatievergadering aan de meerderheidsfractie om over de partijgrenzen heen samen te werken. Het is geen geheim dat de houding van de absolute meerderheid van de Open VLD in het verleden soms een doorn in het oog van de oppositie was.

 

 
Voor CD&V was het de nieuwe fractievoorzitter Dirk Van Nieuwerburgh (die het overneemt van Rita De Vylder) die het woord vroeg.
 
 Van Nieuwerburgh stak aanvankelijk licht nijdig van wal, door te verwijzen naar de procentuele achteruitgang van de Open VLD, maar naar het einde van zijn betoog stak hij letterlijk de hand uit naar de meerderheid, met de vraag om actief mee te werken aan de realisatie van sommige dossiers. 'We hopen dat Open VLD eindelijk bereis is om deze hand aan te nemen en een meer open dialoog te creëren rond gemeenschappelijke thema's.' klonk het.
 
 Ook Tom De Sutter (fractieleider voor de N-VA, die net als de CD&V vijf zetels heeft) pleitte voor samenwerking over de grenzen heen: ,De N-VA-fractie zal er van haar kant alles aan doen om tot een geslaagde samenwerking te komen met de andere fracties. Een samenwerking over de partijgrenzen heen is noodzakelijk. Een mooie geste vanwege Open VLD is het steunen van een tweede voordracht voor de politieraad namens N-VA. Als gemeente zullen wel als één gesprekspartner en misschien zelfs drukkingsgroep moeten optreden om de strikt noodzakelijke nieuwe infrastructuur voor de politiediensten te realiseren' aldus De Sutter, die eerder ook al formuleerde hoe zijn partij tegen het beleid van de bestuursploeg aankijkt: ,De toekomst zal in eerste instantie moeten worden waargemaakt door het college van burgemeester en schepenen. N-VA kijkt met belangstelling uit naar de beleidsdoelstellingen, maar vooral de realisaties van de nieuwe bestuursploeg. Er staan ons vele uitdagingen te wachten. Diverse uitdagingen zitten boven al één of meer legislaturen in de oven.'
 
Hieronder kan u de integrale versies van de tussenkomsten lezen.
 

Tom De Sutter Installatievergadering

Dirk Van Nieuwerburgh Installatievergadering Lochristi

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio