Patricia Van De Weghe kan tranen niet bedwingen bij afscheid als voorzitter Open VLD

Patricia Van De Weghe, zes jaar lang voorzitter van de Open VLD Lochristi, en sinds 2 januari schepen, moest er zondagmorgen haar papieren zakdoekjes ultra soft van de Hema bijhalen, toen ze zowel door de nieuwe voorzitter Frederic Droesbeke, als door burgemeester Yves Deswaene, bedankt en geloofd werd voor haar inzet als voorzitter. Eerder had ze het tijdens haar eigen korte afscheidsspeech al moelijk om haar tranen te bedwingen en sprak ze een aantal zinnen duidelijk met een krop in de keel uit.

 Politiek viel er op de nieuwjaarsreceptie van de Open VLD niet echt veel nieuws te rapen. Zowel de nieuwe voorzitter en de burgemeester herhaalden wat ze in vroegere interviews al gezegd hadden: de rode draad in, het blauwe beleid blijft dat Lochristi financieel een gezonde gemeente moet blijven. 'Niet voor onszelf, maar voor de kinderen die hier mee in de zaal zijn' aldus burgemeester Deswaene, die er meteen aan toevoegde dat zoiets niet betekende dat er niets zou gebeuren: ,'We gaan ons verkiezingsprogramma, zoals we het aan de kiezer voorlegden, uitvoeren. Dat betekent heel wat openbare werken'' aldus de burgemeester die aan een (niet volledige) opsomming begon: de dorpskern van Zeveneken, Persijzer, Leemstraat, Ruilare, Verleydonckstraat, fietspaden langs de N449 (Lozen Boer-Wachtebeke).'

 Deswaene had het ook over de realisatie van een aantal zaken op vlak van patrimonium: Uyttenhove blijft één van de zware dossiers (zoals bekend werd het dossier dat gemeente indiende afgekeurd door de hogere overheid en zit het nu bij de raad voor betwistingen, waar er niet meteen een termijn van behandeling is vastgelegd). 'Maar ook Lodejo is in slechte staat en moet zeer dringend aangepakt worden, en we willen werk maken van een dagontmoetingscentrum voor ouderen in het vroegere gemeentehuis van Beervelde. En dan is er nog het nieuw politiegebouw' aldus de burgemeester, en hij keek in de richting van de nieuwe burgemeester van Moerbeke, die daar in de politieraad mee moet over beslissen: ,,zeg maar ja, collega, zeg maar ja, ja, hij knikt, hij knikt ja, hij kan niet meer terug' gooide Deswaene er tussendoor. En tegen Patrick Maes, de OCMW-voorzitter, zei hij dat ook het dienstencentrum er tijdens deze legislatuur moet en zal komen.'

Frederic Droesbeke, die bij deze verkiezingen pas voor de eerste keer opkwam, en meteen veel stemmen haalde, meer zelfs dan bepaalde zetelende schepenen, deed als nieuwe voorzitter wijselijk niet te veel beloftes, en hield het bij een neutrale, informatieve speech waarbij hij respect toonde voor de geschiedenis van de lokale Open VLD.

Wel kondigde hij aan dat er al gesprekken waren tussen de Open VLD en de eigenaars van het voetbalterrein van SV Zaffelare en dat, als alles gunstig verloopt, de kans er in zit dat Zaffelare volgend seizoen al op kunstgras zou spelen. 

Patricia Van De Weghe, die als eerste speechte, was nogal emotioneel toen ze het over haar afscheid als voorzitter had, maar toen ze aan de passage van de N-VA kwam, was ze nog zelfzeker genoeg om het nog eens te hebben over ,,de krokodillen die op de loer lagen''. Dit jaar was ze wel zo verstandig om er niet ,,een oude krokodil'' van te maken, zoals het ze het jaar daarvoor wel deed, doelend op Tom De Sutter.  'Ik kon het niet laten', zei ze achteraf, het moest er nog eens uit.'

 

 

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio