N-VA vraagt of meerderheid al gesprekken voerde over mogelijke nabestemming kerk van Hijfte

N-VA wil wegen op beleid

N-VA voorzitter en gemeenteraadslid Ivan Lybaert liet tijdens zijn nieuwjaarstoespraak vrijdagavond duidelijk blijken dat de partij wil wegen op het beleid: ,Als we er niet in slagen om met N-VA vanaf 2019 te wegen op de besluitvorming, hebben we gefaald', aldus Lybaert. Dat wegen wil de partij doen met de zeven verkozen leden (5 gemeenteraad, 2 OCMW) en vooral door samen te werken met alle partijen, en om een aantal projecten die volgens N-VA nu te lang blijven slepen, er door te krijgen.

 N-VA haalde dit jaar geen regionale of nationale gastspreker naar de nieuwjaarsreceptie, al kwam Vlaams Parlementslid, gemeenschapssenator en gemeenteraadslid (in Gent) Helga Stevens wel naar de nieuwjaarsreceptie. Stevens is meter van de afdeling Lochristi.

N-VA verving een speech van een nationaal politicus door een korte voorstelling van de verkozenen: voorzitter Lybaert zelf, OCMW-raadsleden Rik van Leemputten en Koen Bieseman, en raadsleden Els Van Caelenberg, Eva Paelinck, Marc Bollaert en Tom De Sutter.

Lybaert verwees in zijn speech ook nog even naar de nieuwjaarstoespraak van de Open VLD, waar de uittredende voorzitter het niet kon laten om de N-VA _ net als het jaar ervoor _ nog eens te bestempelen als krokodillen die op de loer lagen. 

Zowel de voorzitter als fractieleider Tom De Sutter benadrukten dat de partij het nu zal moeten waar maken door op een geloofwaardige manier oppositie te voeren, met concrete en haalbare voorstellen waar we zelf in geloven, en door thema's op tafel te gooien die er toe doen. De Sutter verwees daarbij naar de vraag van Ivan Lybaert, tijdens de vorige gemeenteraad. Lybaert vroeg de gemeente of zij al een visie heeft over de mogelijke nabestemming van de kerken in Lochristi in het algemeen, en die van Hijfte in het bijzonder. Zoals bekend heeft minister van onroerend erfgoed Geert Bourgeois de gemeentebesturen en parochies gevraagd daar over na te denken. Lybaert wou weten of er al gesprekken geweest waren met de kerkraad, pastoor of deken, en of het gemeentebestuur van plan was de bevolking te betrekken bij de discussie daarover.'

De meerderheid maakte tijdens de vorige zitting gebruik van haar recht om tegen volgende gemeenteraad een antwoord te geven op de vraag.

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio