Volgende zaterdag 13 april vormsel in Sint-Niklaasparochie

Stuur ons uw communiekaartje en uw communiefoto

Zaterdag 13 april heeft in de parochie Sint-Niklaas in Lochristi het vormsel plaats. In de rooms-katholieke gemeenschap ontvangen de gelovige kinderen die in het zesde leerjaar zitten via het sacrament van het vormsel de kracht van de Heilige Geest om gedurende hun verdere leven goede christenen of gezalfden te kunnen zijn. Het sacrament gaat gepaard met een aantal rituelen en gebruiken, waaronder het laten drukken van een ,communieprentje'. Lochristi Blogt is op zoek naar communieprentjes. Uit zoveel mogelijk generaties.

 Als ik aan de plechtige communie denk  _ vormsel, dat was in onze tijd nog eens een dag of soms zelfs een week? later _ dan bekruipt de weemoed mij. Als kind woonde ik namelijk knal rechtover de kerk, en het toeval wil dat mijn vader zaliger _ de man bakt nu brood in de hemel _ bakker was.

 En als mijn geheugen mij niet in de steek laat _ dat valt af en toe al eens voor _ dan moesten de plechtige communicanten op zondag TWEE keer naar de mis: één keer vroeg, en één keer iets later.

 Het woord marketing was nog niet uitgevonden, maar ik weet wel dat in die tijd, de beste klanten van onze bakkerij en kruidenierswinkel, tussen die twee missen door bij ons mochten komen ontbijten, met hun plechtige communicant.

 Alweer vertelt mijn geheugen mij dat volgens mij alleen de moeders met hun kind/communicant bij ons kwamen. Wellicht dat de vaders toen gewoon op café gingen kaarten en borrels drinken.

Voor mij, als kind _ ja, soms waren we als kind gelukkig, heel soms _ was dat één van de mooiste dagen van het jaar: volk in ons huis, een ochtendlijke feesttafel, gevuld met de beste sandwichen en boterkoeken die mijn vader bakte. Boterkoeken waar nog echt rozijnen in zaten. Bij die boterhoeken moesten ze u geen fietske bijleveren om van de ene rozijn naar de andere te rijden. Twee van die boterkoeken _ bij voorkeur met nog een extra smeerbeurt boter en vers afgesneden jonge Hollandse kaas _ en je kon verder voor de rest van de dag. 

Maar we dwalen alweer af. Wat was er nu zo prettig aan die ochtend van de plechtige communie? In mijn vage herinnering zat onze woonkamer dan toch wel vol met een vijf, zes, zeven of meer communicanten. En had ik, nog voor die communicanten naar de mis gingen, al al die communikaartjes gezien. En kreeg ik er zelfs één. Ik kan me weinig andere momenten uit mijn jeugd herinneren dat ik het gevoel had ,nu heb ik meer dan een ander!'. Meestal had ik het gevoel dat ik veel minder had dan de rest. Maar ook uit zo'n gevoel kan een mens sterkte halen.

Eén van de families die ik mij herinner is de familie De Waegenaere. Van café Cambrinus. In de volksmond, de veertien billekes, gebaseerd op het aantal dochters. Al hoorde ik dat op die leeftijd nog niet te beseffen. En kwam de benaming van café de 14 billekes wellicht wel een eind NAdat die meisjes hun communie gedaan hadden. Kortom, er waren van die families die wel elk jaar kwamen, met een andere dochter of zoon. Hij zal het zelf moeten bevestigen, maar misschien was Hervé Stevens daar ook wel bij, want dat waren ook klanten van ons.

Die communiekaartjes dus. In mijn tijd, een halve eeuw geleden alweer, kon je bij de drukker _ ik had dan nog het voordeel dat mijn nonkel een drukker was! _ kiezen uit een aantal voorgedrukte modellen: Jezus, Maria en andere heligen. Ik zou moeten zoeken waar dat kaartje van mij naartoe is. Naar verluidt heb ik het bij mijn vroegtijdig verlaten van de ouderlijke woning niet meegenomen. Veel later kwamen de voorgedrukte kaartjes, met vredige foto's met een duif of bloemen, en nog later, de fotoshoots en nu wellicht al videofilmpjes.

Maar we we nu echt willen toe komen: Lochristi Blogt wil de komende dagen en weken mee kijken naar UW communiekaartje. Hoe zag dat er uit? Heeft u het nog? Scan het dan in, of fotografeer het,  en mail het naar lochristi@gentenaar.be . Vermeld er ook _ als het er al niet opstaat _ het jaar waarin u uw plechtige communie bij. Heeft u er een verhaal over, laat het ons weten. 

Wij gaan alvast van start met het goede voorbeeld van onze fotograaf Bennie Vanderpiete. Die deed zowaar zijn plechtige communie in Duitsland.

Hieronder het verhaal van Bennie Vanderpiete

 Doordat mijn vader militair was bij de Belgische Strijdkrachten in Duitsland, verbleef ik vrijwel mijn  hele jeugd in ons buurland. 

In mei 1977 woonde ik toen in één van de kleinste en meest oostelijke garnizoenen, Essentho. Als 12-jarige het moment waarop ik, samen met mijn klasgenoten van dat garnizoen, mijn Plechtige Communie mocht doen in de kerk van het dichstbijzijnde stadje. Die was die dag gereserveerd voor de Belgen. 
 
Doordat we maar een handvol keren per jaar naar België terugkeerden, was het niet zo evident om Belgische kaartjes te hebben. Zo waren de kaartjes voor mijn eerste communie zelfs nog van Duitse makelij.
 
Maar voor mijn vormsel hadden we "echte Belgische kaartjes", geheel in de stijl van die tijd. Voor de kerkdienst kon men een witte albe huren en een houten kruisje kopen. Omwille van de (vermoedelijk) hoge huurprijs besloten een aantal ouders om dit niet te huren en zo komt het ook dat ik op de foto van tijdens de misdienst terug te vinden ben in een (destijds modern) lichtblauw pakje.
 
Op het einde kreeg iedereen nog een gedenkkaartje mee, met vooraan de afbeelding van een icoon en achteraan de namen van alle vormelingen.
 
Dit alles is ondertussen 36 jaar geleden. En als ik zo even de foto's bekijk, of door het album met de kaartjes blader, kan ik alleen maar vaststellen dat ook het vormselgebeuren onderhevig is aan de modetrends. Maar de witte albe en de kruisjes, die zijn tijdloos.

 Stuur ons uw kaartje, uw foto. Eén mailadres: lochristi@gentenaar.be Vermeld in het onderwerpveld  VORMSEL. en vermeld ook uw naam, leeftijd en het jaar waarin u uw plechtige communie deed. Heeft u zowel dat van uzelf, als van één van uw kinderen die dit jaar of een paar jaar geleden hun plechtige communie deden: stuur ze ons dan allebei. Kan boeiend zijn om de tijdsgeest weer te geven.

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio