Katrien De Clercq leert mensen naar hun hond luisteren

© Rudy Tollenaere

© Rudy Tollenaere

1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Zelf is ze nooit zonder honden geweest'. 'Op een boerenerf is er altijd wel een hond. En ik was thuis wel diegene die er het meest van al aandacht aan gaf, denk ik. Maar op een boerenerf heeft een hond een specifieke functie: het erf bewaken. Als ik later ooit een hond heb, dan hoop ik dat IK zijn kameraad kan zijn, zegde ik vaak' Aan het woord is Katrien De Clercq, in het dagelijkse leven verpleegster in Maria Middelares, op de afdeling hartziekten, maar daarbovenop een zodanige hondenliefhebber dat ze opleiding na opleiding volgde, en zich nu na haar werkuren 'puppy coach' noemt.

Rudy Tollenaere

'Mijn verhaal begint zoals bij zovelen bij het kopen van een hond. Ondertussen heb ik er twee: Duke, een Engelse cocker spaniel (een zwarte reu ) en Babs, een clumber spaniel, (een witte teef). Maar het begon dus met mijn eerste hond: Duke. Zoals zovelen mee naar de hondenschool geweest, en dat leverde een heel raar resultaat op: op de hondenschool de beste resultaten, zo trouw als wat, thuis geen huis mee te houden. Agressief. We begrepen niet waarom. De relatie hond/baas bleek compleet fout te zitten. Tot ik bij een gedragsdierenarts (Rudy De Meester) in Hamme terecht kwam, die me er op wees dat mijn hond 'overtraind' was. In tegenstelling tot vele werkrassen bleek Duke compleet geen plezier te beleven in het aanleren van nieuwe oefeningen. Maar ik hield compleet geen rekening met wat hij zelf wou. Op advies van die gedragsdierenarts ben ik dan gestopt met de hondenschool, en heb ik mijn focus verlegd. Niet van : wat wil ik dat mijn hond doe, maar 'hoe kan ik kijken naar, en ontdekken( naar )wat mijn hond wil? Wat vertelt mijn hond mij? Hoe kan ik het gedrag van mijn hond interpreteren?'

Katrien volgde opleiding na opleiding, onder meer bij de befaamde Martin Gaus, en alle opleidingen staan op haar website van De Puppycoach. Al de kennis die ze daar verzameld heeft combineert ze nu met haar passie voor honden, en die wil ze doorgeven aan anderen, om te vermijden dat anderen dezelfde problemen hebben die zij had.

Katrien: 'Eigenlijk is dit voor mij een veredelde hobby aan het worden, iets dat ik in bijberoep doe bovenop mijn taak als verpleegster. Ik heb al een aantal klanten, onder meer die welk ik doorgestuurd kreeg van iemand waar ik opleidingen bij volgde, en verder doet de mondreclame stilaan haar werk. Het is niet evident mensen te overtuigen van het nut van begeleiding van een puppy, maar als ze het natuurlijk horen van mensen die het wel gedaan hebben en tevreden zijn, helpt het.'

Voor een puppy is de leeftijd van 7 tot 16 weken heel cruciaal voor hun later gedrag. Het is ook de periode dat bezitters van een eerste hond nog niet altijd goed weten hoe ze er moeten mee omgaan, hoe ze het gedrag van hun hond moeten interpreteren. Vanuit mijn ervaring en opleidingen help ik hen daarbij.

Ik werk niet enkel met pups. Ook eigenaars van adolescente of volwassen honden die begeleiding nodig hebben bij het opvoeden en/of trainen kunnen bij mij terecht.

Eigenlijk gaat het om privé-begeleiding. Meestal en best is dat bij de mensen thuis zelf, het kan ook bij mij. Het gaat soms om kleine tips, om het wegwerken van verkeerde gedachten bij de bezitter van een hond. Mensen weten niet hoe een hond in elkaar zit. Mensen redeneren vanuit hun eigen denkwereld .

Een klein voorbeeld ; Als een hond een kous vindt en die eenmaal ,,verworven'' heeft, dan beschouwt hij die kous als zijn rechtmatig verworven eigendom. Niemand heeft de pup namelijk geleerd de kous te laten liggen. Het baasje denkt er natuurlijk anders over, en probeert die kous af te nemen, want het is zijn eigendom. En dan ontstaat er vaak een conflict. De hond ziet het als zijn volste recht zijn verworven bezit te beschermen. Zo gaat dat namelijk in de hondenwereld. Pups hebben zelfs het recht hun voeding ten overstaan van volwassen dieren te verdedigen. Het baasje zal geen gegrom of dergelijke van de hond aanvaarden, en een correctie geven. Voor de hond is de reactie van de eigenaar compleet niet te begrijpen en onrechtvaardig. De hond verliest het vertrouwen in de competenties van de eigenaar en de eigenaar beschouwt de hond als hebberig. Het vertrouwen raakt op deze manier zoek…en de relatie verziekt. En zo zijn er talloze voorbeelden…

Ik leer aan mensen hoe ze het gedrag van hun hond kunnen beïnvloeden op een basis van vertrouwen en respect. De hond leert nieuw gedrag te stellen omdat hij er zelf voor kiest. Dat staat in schril contrast met een hond die gedrag stelt uit angst voor een straf. Honden trainen met dwang en straf blijft een populaire methode, maar daar keer ik me erg bewust van af.

Natuurlijk bestaat er literatuur over, natuurlijk kan je daar op internet veel over vinden, maar mensen beseffen ook wel dat privé-begeleiding door iemand met opleiding en ervaring wel sneller en beter werkt natuurlijk.'

Alle info over Katrien De Clercq als puppycoach op haar website.

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Vastgoed

Jobs in de regio

Bekijk alle jobs