Partijen evalueren zichzelf en collega's bij hervatting van de gemeenteraden

Tom De Sutter (N-VA): Fractie van vijf N-VA raadsleden leidde tot meer luisterbereidheid bij de meerderheid

Foto: Bennie Vanderpiete

Lochristi - Na een zomervakantie van twee maanden, hervatten morgen maandag niet alleen de scholen, maar ook de zittingen van de gemeenteraad. Na de verkiezingen van oktober 2012 ziet de samenstelling van de raad in Lochristi er toch wel anders uit dan voorheen: 17 Open VLD (één meer dan vorige keer), 5 N-VA (vijf meer dan vorige keer), en 5 CD&V (drie minder dan vorige keer). Hoe kijken de drie partijen terug op de eerste zes maand, en wat verwachten ze van elkaar voor de toekomst? Lochristi Blogt stelde de vragen, de partijen mochten antwoorden. Vandaag: Tom DE Sutter van N-VA.

Wat was _ met betrekking tot uw partij _ uw eerste reactie na de verkiezingsuitslag van oktober, wat waren toen uw vooruitzichten? En hoe reflecteert u daar nu, na goed een half jaar werking binnen de nieuwe samenstelling, over?

 
Tom De Sutter: ,De eerste reactie was en is nog steeds grote tevredenheid. Het vele voorbereidende werk en een geslaagde campagne – dankzij de grote inzet van de kandidaten, bestuursleden en sympathisanten – heeft geresulteerd in een mooie score van 18%. Het dubbel gevoel omdat we er desondanks niet in zijn geslaagd om de absolute meerderheid te doorbreken, heeft dat gevoel van grote tevredenheid niet overschaduwd. Het is voor het eerst dat in Lochristi een zelfstandige Vlaams-nationale lijst vertegenwoordigd wordt door vijf gemeenteraadsleden en twee OCMW-raadsleden. De positieve evaluatie heeft veel energie vrijgemaakt bij alle mandatarissen en bestuursleden om er vol tegen aan te gaan.
 
Wat heeft uw partij volgens uzelf de afgelopen maanden al  gerealiseerd? Zowel algemeen, op vlak van vergadercultuur/politieke omgang met de andere partijen etc?
 
Tom De Sutter: ,Concrete realisaties blijven in eerste instantie een taak van de bestuursmeerderheid. Het blijft op dat vlak vooral windstil. Het enige dat in het oog springt is de realisatie van het kunstgrasveld voor SV Zaffelare. CD&V en N-VA hebben daar eerst de nodige druk op de ketel moeten zetten. De chaotische aanpak van Open VLD blijft echter vragen oproepen. 
In de campagne heeft N-VA aangekondigd hard te zullen werken voor de inwoners en ik denk dat niemand zal durven betwisten dat dit ook het geval is, zowel in de gemeente- als de OCMW-raad.
 
De nieuwe leden van de fractie werken zich grondig in en leren de collega’s van de andere fracties beter kennen. Er bestaan voldoende informele contacten. De werkkracht van de fractie verplicht de meerderheid om de zaken beter op te volgen (publiek toegankelijke instellingen, wagen rattenvanger, windmolen Skaldenpark, complex Uyttenhove, riolering Koning Albertlaan, weigering vergunning dagopvang, tarifering ophaling grof huisvuil, politiegebouw,..). De stelregel is dat de standpunten en eigen voorstellen grondig worden voorbereid. De standpunten en eigen voorstellen wordt constructief, maar ook krachtig geformuleerd en gecommuniceerd. Intern wordt heel veel bijkomende vorming gevolgd en zijn de taken verdeeld over een brede groep van actieve bestuursleden. 
 
Wat dat al opleverde? We stellen vast dat  N-VA  in elk geval een factor is waarmee rekening moet worden gehouden. 
 
Hoe evalueert u de meerderheidsgroep tot nog toe op de gerealiseerde werking? Wat zijn de pluspunten en tekortkomingen?  Verwacht u van de meerderheid nog voor het eind van het jaar?
 
Een fractie van vijf actieve gemeenteraadsleden maakt dat er toch een grotere luisterbereidheid bestaat dan in het verleden. Het betekent niet dat ons standpunt daarom wordt bijgetreden of tekortkomingen worden erkend, maar er wordt rekening gehouden met onze tussenkomsten en in elk geval worden ze niet zo maar afgedaan of genegeerd. De kritiek wordt mijn inziens wat minder krampachtig ontvangen, ook als die krachtig wordt geformuleerd. De kritiek is dan ook niet persoonlijk gericht. Schepen Jean-Pierre Raman krijgt extra erkenning voor de dossierkennis waarvan hij blijkt geeft en de onmiddellijke en correcte antwoorden die hij daardoor op vragen en tussenkomsten kan geven. Hij staat ook open voor overleg.
 
Ik kijk vol verwachting uit naar de beleidsplannen en de concrete doelstellingen die worden vooropgesteld. Tot nu toe is het grotendeels stil gebleven op het vlak van realisaties, op het kunstgrasveld voor SV Zaffelare na, een dossier dat echter al veel eerder beter had kunnen voorbereid worden. De plannen rond de uitbreiding van de sporthal te Zaffelare zijn een eerste schuchtere stap om het tekort aan voorzieningen op te lossen. 
Ik verwacht in elk geval van de meerderheid dat er werk wordt gemaakt van het beloofde overleg over de vrijetijdsinfrastructuur en knopen worden doorgehakt om te vermijden dat er tegen de verkiezingen van 2018 nog altijd geen realisatie is van hetgeen reeds bij de verkiezingen van 2000 als een nood is erkend. De tijd van de excuses is lang voorbij.

Waar mag de meerderheid en de kiezer zich van uw partij nog aan verwachten?
Tom De Sutter: ,De meerderheid en de kiezer mag blijven verwachten wat in de campagne is aangekondigd en elke dag wordt waargemaakt: een hardwerkende N-VA-ploeg die haar taak als oppositiepartij ter harte neemt en ook zelf constructieve voorstellen doet.'
 
Morgen: Burgemeester Yves Deswaene voor de Open VLD
Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio