Dossiers Ampe en Vuylsteke De Laps doorgeschoven naar de minister

Hove - Maandag werd het gemeentebestuur samengeroepen om de klachten te behandelen van burgemeester Vuylsteke De Laps (CD&V) en schepen Jo Ampe (Hove Beweegt). Het gemeentelijk decreet geeft de mogelijkheid om onder de vorm van een deontologische commissie een moreel oordeel te vellen over dergelijke klachten.

De voorzitter van de deontologische commissie, Diederik Vandendriessche, was duidelijk onzeker over de exacte rol van de commissie. Gedurende het eerste uur van de commissie werden beide klachten geformuleerd. Nadien onstond er chaos over de rol van de commissie.

De klacht van de huidige burgemeester naar Jo Ampe, schepen van Ruimtelijke Ordening  gaat over een vermoeden van belangenvermenging. Ampe zou als zelfstandig landschapsarchitect plannen hebben gemaakt voor twee Hovese projecten waarover hij als schepen zelf beslissingsbevoegdheid had. Daarmee zou hij de deontologische code van gemeentelijke ambtenaren en mandatarissen hebben geschonden. Ampe had immers zich kunnen onthouden tijdens beslissingsmomenten over beide dossiers.

Jo Ampe legde op zijn beurt ook klacht neer tegen Luc Vuylsteke De Laps. Hij heeft vooral vragen over de procedure waarop de klacht van de burgemeester is ingediend. Vooraleer de klacht van de burgemeester officieel werd gemeld, waren er volgens Ampe reeds gesprekken tussen de eigen CD&V mandatarissen. Ampe vermoedt dan ook beïnvloeding en mediatisering van deze klacht.

Ampe en Vuylsteke De Laps zijn allebei kandidaat burgemeester bij de volgende verkiezingen. CD&V vormt samen met Open VLD een kartel op 14 oktober. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PHZeven hekelden het feit dat de commissie een politieke boksmatch is tussen beide kandidaten. Davy Vandenbergh (PHZeven) vroeg uitdrukkelijk naar het doel van de commissie en was er van overtuigd dat objectiviteit ver te zoeken was.  Ze lanceerden zelfs het gerucht waarbij zou blijken dat er twee weken vóór de datum van de eerste klacht reeds interpellaties waren tussen enkele mandatarissen. Namen werden niet genoemd. PHzeven eiste objectiviteit en volgde de suggestie van Vlaams Belang om beide dossiers door te verwijzen.

De commissie volgde na een éénparige stemming de oppositiepartijen en verwees de klacht daarom door naar hogere instanties. Het werd vooral duidelijk dat de sfeer gespannen staat in Hove. Met de doorverwijzing wordt weliswaar het geheel tijdelijk ontmijnd tenzij er de komende weken nieuwe feiten boven komen drijven.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio