Over een adellijke dame die bijna omkwam tijdens WO I en uiteindelijk nog 103 werd

Over een adellijke dame die bijna omkwam tijdens WO I en uiteindelijk nog 103 werd

Foto: Freule Ida

Nevele - In 1914 werd tijdens de Eerste Wereldoorlog in Nevele en omgeving zwaar gevochten. Toen het oorlogsgewoel zeer dichtbij was, begeleidde Leonia Schelpe, die meid was van juffrouw Ide de Kerchove d’Exaerde, de zeer oude freule naar de kelder. Een kogel trof de meid, iets waar zij gelukkig van zou herstellen. Een jaar voordien was de honderdjarige freule nog uitgebreid gevierd in Nevele. Van heinde en verre kwamen de familieleden, waaronder haar neven baron Eugeen de Kerchove d'Exaerde, senator en baron Raymond de Kerchove d'Exaerde, gouverneur van Oost-Vlaanderen. De krasse dame overleefde haar eeuwfeest nog drie jaar en zou overlijden op 23 februari 1916.

In de krant werd opgemerkt dat de weledele dame Ida vier oorlogen had meegemaakt: tegen Napoleon met Waterloo in 1815, de Belgische omwenteling van 1830, de Frans-Duitse oorlog in 1870 en de wereldoorlog die op dat ogenblik in volle hevigheid woedde.

Verhaal in heemkundig tijdschrift  

Het verhaal is één van de vele tientallen die is opgenomen in een artikel in het tijdschrift van het Land van Nevele dat binnen enkele weken verschijnt, van wat over de streek in de Vlaamse pers verscheen tussen 1914 en '18.   

Wie interesse heeft voor het tijdschrift, dat handelt over streekgeschiedenis en -erfgoed en vier keer per jaar verschijnt, kan een abonnement nemen. De 20 euro kan overgeschreven worden op het rek. nr. BE69 0013 9516 8578 van de Heemkundige Kring "Het Land van Nevele". Alles wordt opgestuurd. 

Tot zolang de voorraad strekt, krijgen nieuwe abonnees meteen ook de publicatie over 'Moord, misdaad en machtsmisbruik in het Land van Nevele' als kennismakingsgeschenk.

Streekinfo over geschiedenis: www.facebook.com/landvannevele

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio