Expo over zorg in Ter Leenen tussen 23 april en 20 mei 2017

Nevelse schrijver Cyriel Buysse over armenhuis Louise Marie

Nevelse schrijver Cyriel Buysse over armenhuis Louise Marie

Foto: Armenhuis Louise Marie

Nevele - Zondag 23 april opent in het WZC Ter Leenen de expo "Een mantel van zorg. Een geschiedenis van de zorg in Nevele". Opvallend is dat het rustoord al een lange en boeiende voorgeschiedenis heeft. Zo schreef Cyriel Buysse er een passage over in 'De roman van de schaatsenrijder' in 1918: "Op korte afstand van het dorp lag het Armenhuis, omgeven door een prachtige ‘wal. Daar was het heerlijk te rijden, maar het ijs moest eerst goed sterk zijn, want de wal was diep en had menige gevaarlijke plaats. Elke dag, vóór of na ons sjouwen bij den Lusthof, gingen wij er eens naar kijken en het ijs proberen, tot het eindelijk als een jubel- en triomfkreet weerklonk: De wal van 't Oarmhuis ligt stirk!"

En verder in het boek: "Zo vormde het ganse erf van 't Armenhuis een tamelijk groot eiland, waarop allerlei gebouwen stonden: de lange, geelgekalkte, tweeverdiepingen-hoge vertrekken der oudemannetjes en oude-vrouwtjes, het hospitaal, de keukens, de kerk, de boerderij. Er was daar altijd leven en beweging.

Hier zag men de oudjes met moeite kuieren, gebogen steunend op hun stokjes, of roerloos zittende in een lange rij op een bank in de zon langs een muur, de stokjes, waarop hun handen ,leunden, dan gekneld tussen hun knieën; daar waren 't de weeskinderen, die kakelend onder elkander op een pleintje speelden of hun les op zegden; nog verder was het de bedrijvigheid der boerderij, het op-en-afrijden van karren en wagens, 't gekadanseerd geluid van dorsvlegels in de schuur, 't eentonig zoemen van een wannemolen.

De nonnetjes die het gesticht beheerden liepen geruisloos heen en weer: stille, zwarte verschijningen met witte borstdoeken en witte kapjes, frissche gezichten en zacht-glimlachende oogen, op eens gans onverwacht ergens opduikend om een hoekje, opeens gans onverwacht ergens verdwijnend in een deurtje, als vlijtige, nijvere bijtjes, die wel overal tegelijk zouden moeten zijn en zich maar nooit een ogenblikje ontspanning of rust mogen gunnen. Wat in ons fris en gezond kwajongens-gemoed vastankerde!"  

'Een roman van de schaatsenrijder' werd door uitgeverij Houtekiet opnieuw uitgegeven in 2009.

Meer info over geschiedenis in uw streek: www.landvannevele.com en www.facebook.com/landvannevele

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio