Landegemnaar overleed 100 jaar geleden aan de IJzer

Biografie bekende Vlaamse frontman Renaat De Rudder in heemkundig tijdschrift

Biografie bekende Vlaamse frontman Renaat De Rudder in heemkundig tijdschrift

Foto: Renaat De Rudder

Nevele - Amper twintig was Renaat De Rudder toen hij in 1917 sneuvelde aan het IJzerfront. Hij was als vrijwilliger naar de oorlog getrokken, maar raakte snel onder de indruk van de ellende van de Vlaamse soldaten. Zijn Vlaamse pamfletten zorgden voor veel tegenstand bij het toen nog bijna integrale Franstalige officierenkorps. Op 17 december 1917 werd De Rudder, al dan niet per ongeluk, beschoten door Belgische soldaten tijdens een verkenningstocht. Hij stierf aan zijn verwondingen in het krijgshospitaal. Zijn lichaam, eerst begraven in Westvleteren, werd na de oorlog bijgezet in de crypte van de IJzertoren.

Binnenkort verschijnt er een omvangrijk artikel over hem in het tijdschrift van de heemkundige kring Het Land van Nevele. Auteur Jan Luyssaert werd bijgestaan door André Stevens, die heel wat opzoekingen deed.

"iIn dit artikel wil ik het korte leven van Renaat De Rudder als Landegemnaar en oorlogsvrijwilliger met zijn eigen woorden voor de geest roepen. Hiervoor heb ik zijn nagelaten brieven gelezen en vooral aandacht besteed aan die passages waarin De Rudder schrijft over zijn kinder- en jeugdjaren, over zijn familie en vrienden, over zijn Landegemse medestrijders en het onmenselijke frontleven" schrijft Jan Luyssaert in de inleiding. 

De biografie van bijna 50 blz. met heel wat foto's is een bijdrage van de heemkundige kring aan de herdenking van Renaat De Rudder, honderd jaar na zijn overlijden aan het front. 

Wie interesse heeft voor de levensloop van de Landegemnaar kan het tijdschriftnummer van Het Land van Nevele opgestuurd krijgen. Een jaarabonnement kost 20 euro en kan worden gestort op het rekeningnummer BE69 0013 9516 8578 van de Heemkundige Kring "Het Land van Nevele". Als abonnee krijgt men overigens ook de andere tijdschriftnummers opgestuurd die dit jaar verschijnen.    

Meer info over streekgeschiedenis: www.facebook.com/landvannevele of www.landvannevele.com

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio