Past binnen acties heemkundige kring om executie heer van Nevele te herdenken (1568)

Voordracht in Nevele over felle strijd tussen katholieken en protestanten in deze streek

Voordracht in Nevele over felle strijd tussen katholieken en protestanten in deze streek

Heer van Nevele Filips van Montmorency was een politicus van Europees formaat. Zijn executie samen met zijn vriend Egmont door de Spanjaarden, leidde tot een burgeroorlog en het ontstaan van Nederland Foto: Heer van Nevele

Deinze / Nevele - De heer van Nevele Filips van Montmorency (bekend als graaf van Horn) was in zijn tijd één van de belangrijkste figuren uit de Nederlanden. Hij werd geboren op het kasteel van Ooidonk. Zijn onthoofding, samen met Egmont, in 1568 zorgde voor een schokgolf in Europa. Hun protestantse medestander Willem van Oranje startte met Duitse steun een oorlog tegen de Spanjaarden, die leidde tot het ontstaan van Nederland. De heemkundige kring Het Land van Nevele laat dat gebeuren na 450 jaar niet ongemerkt voorbijgaan en plant enkele activiteiten. Men neemt op die manier deel aan een herdenkingsjaar waar een hele reeks Nederlandse en Vlaamse steden aan meedoen.

 Op zondag 18 februari heeft men Johan Decavele uitgenodigd, de bekende Gentse expert over de woelige periode in de 16de eeuw, toen hier het katholicisme de plaats leek te ruimen voor de protestanten. Maar Alva en zijn Spaanse leger staken daar met veel terreur een stokje voor. 

Het is de tijd van de Beeldenstorm, de revolutionaire Wederdopers, de stad Deinze die zich aansloot bij het Calvinistische Gent, hagepreken, de totale verwoesting van stad en streek rond 1580... 

Iedereen is welkom op de 49ste algemene ledenvergadering van de heemkundige kring op zondag 18 februari om 14u30 in zaal Novy (Parochiaal Centrum, C.Vandercruyssenstraat 1 in Nevele (achter de kerk).

Na de lezing door Johan Decavele wordt aan Luc Bauters een huwier aangeboden. Hij woont in Meigem, is provinciaal archeoloog en ondervoorzitter van de geschiedkundige kring van Deinze. 

Op dit ogenblik hebben 560 mensen - vooral uit Deinze en Nevele - hun lid/abonneegeld vernieuwd.

Wie lid wil worden van de heemkundige kring kan dat doen op 18 februari zelf of door 20 euro te storten op het rek. nr.  BE69 0013 9516 8578.

Meer info over streekgeschiedenis: www.facebook.com/landvannevele

www.landvannevele.com

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio