Masterplan Lillo start volgend jaar in april

Masterplan Lillo start volgend jaar in april

Het publiek bestond vooral uit inwoners van Lillo. Men merkt rechts burgemeester Geeraerts, schepenen Sempels en achteraan schepen Bartholomeeussen. Foto: sdl

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - In het Havencentrum te Lillo werd donderdagavond uitleg gegeven door het district over het Masterplan Lillo. Districtsburgemeester Geeraerts en de schepenen Sempels en Bartholomeeussen woonden de bijeenkomst bij.


Het plan bestaat uit twee fases: de aanleg en verbetering  van waterleiding en riolering, samen met de heraanleg van straten en pleinen en de dijkverhoging met de sloop van de oude haven en de aanleg van een nieuwe.
 De voorlichting stond onder leiding van Liesbeth Sleymer en Frederik Bruneel van het Polderdistrict. De werken aan riolering en bestrating starten in april van volgend jaar. Eerst volgt een bezoek aan de bewoners om de afkoppeling te bespreken en een kostenraming op te maken.  Wie dit wil kan de werken zelf uitvoeren. Anders wordt een aannemer aangesteld. Via subsidies en tegemoetkomingen van de overheid, wordt een en ander betaald. 
Het is de bedoeling een gescheiden afvoer tot stand te brengen. Ten eerste voor het regenwater en ten tweede voor het afvalwater. Dat laatste zou via een kleine zuiveringsinstallatie aan de Scheldelaan grotendeels gezuiverd worden. Het regenwater kan hergebruikt worden, of infiltreren in de grond 
De tweede fase houdt wegeniswerken en dijkverhogingen in. Dit betekent de sloop van het haventje (1905) en de bouw van een bolwerk zoals het bestond voor 1585 (bezetting van Antwerpen door de Spanjaarden).
  Vragen van bewoners gingen over (voorlopige) parkeerplaatsen, de aanleg van de Havenmarkt, de speeltuin en de toekomst van de horeca. Het geheel moet klaar zijn in de zomer van 2022.
Overzicht
De verantwoordelijken stuurden vrijdagmorgen nog een overzicht: Uitvoer fase 1: april 2019. Er komt een bewonersparking met 33 parkeerplaatsen
In fase 1 komt er ook een tijdelijke parking met 22 parkeerplaatsen
In fase 2 (die nog wordt ontworpen) zal men in Lillo extra parkeerplaatsen voorzien voor bewoners omdat dan die 22 tijdelijke plaatsen vervangen worden door een gedeelte van de helling naar de nieuwe haven. Fase 2 wordt nog ontworpen. Er komen dus vanaf fase 2 nog extra plaatsen in Lillo
De parkeerplaatsen zijn enkel voor bewoners en laden en lossen.
Er komt een sorteerstraatje
In fase 2 worden de dijkwerken uitgevoerd, het plein en de helling naar de dijk aangelegd en de nieuwe haven gebouwd. Hier is momenteel een GRUP voor in opmaak. (sdl)

 

 (Staf De Lie)  
 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio