Adviesraad Chemie vergaderde in Zandvliet

Adviesraad Chemie vergaderde in Zandvliet

Het tankbedrijf Oiltanking is nu ook vertegenwoordigd in de Adviesraad Chemie Foto: sdl

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - De adviesraad chemische bedrijven vergaderde in de Martinushoeve te Zandvliet onder voorzitterschap van Alida De Bie. Zij riep herinneringen op aan haar voorganger, de onlangs overleden graaf Daniel Le Grelle, die zij reeds herdacht in een pakkende brief aan de familie.

 Zij verwelkomde vervolgens Peter Boers, directeur van Oiltanking Stolthaven Antwerp in Lillo. Het bedrijf wordt het nieuwste lid van de adviesgroep. Verder aan de dagorde: het verslag van vorige vergadering (september).   
Vaststellingen uit het verslag: Monsanto is voortaan Bayer Agriculture bvba, Haven 627, Scheldelaan 460, 2040 Lillo. Afgevaardigden zijn Frank Lingier, Michèle De Saedeleer en Luc Verstraete. 
Verder uit het verslag: spreekbeurt en beeldpresentatie over afvalwater Evonik Antwerpen/Lillo door Ivan Pelgrims (CEO Evonik). De nieuwe installatie voor productie Aquavit (een speciale methionine voor de kweek van garnalen en schaaldieren) is nog niet ok. Kan een "bloemkoolgeur" veroorzaken. Sommigen houden het bij "bosgeur". Die kan ook in geringe mate voorkomen uit de waterzuiveringsinstallatie. De beluchting met omgevingslucht gaf vaak aanleiding tot het vrijkomen van zwavelhoudende componenten. De beluchting met zuivere zuurstof maakt afvalwater beter. 
 Om het effect van sterke wind te beperken worden zonodig openingen gedicht met krimpfolie. Eind oktober werd het wateroppervlak "afgedekt" met schuim. De zware hinder die vroeger (25/30 jaar geleden) veroorzaakt werd door de gewone methionineproductie komt niet of nauwelijks meer voor.  
 Diefstal edelmetaal katalysator: Ondanks alle beveiligingsmaatregelen werd bij Evonik een katalysator ontvreemd die een waarde heeft van verscheidene honderdduizenden euro’s. De collega's van andere bedrijven langs de Scheldelaan werden gewaarschuwd. Mogelijk is hier een gespecialiseerde bende aan het werk.
Op de bijeenkomst in de Martinushoeve werden twee besprekingen gegeven: mobiliteitsinitiatieven van het Havenbedrijf door Tom Verlinden (Mobility manager HBA) en geluidskadaster door ir Sabine Thabert van Inovyn. 
 Nadien werd aan de leden een nieuwjaarsmaaltijd aangeboden door Inovyn. 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio