Lillo krijgt historische stervorm, hogere dijken en nieuwe haven

De huidige haven van Lillo is in zeer slechte staat. Het lokaal van yachtclub Scaldis verdwijnt met de werken. Wordt het opnieuw opgericht? Foto: sdl

Antwerpen / Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Om Lillo te beveiligen tegen overstromingen worden de dijken rondom verhoogd met plus 3 meter. Daarbij is het ook de bedoeling om de oorspronkelijke structuur van het fort te herstellen. Eerst en vooral worden straten en riolen aangepast. Vervolgens komen de dijkverhogingen aan bod. Eind vorige week vond een zoveelste voorlichtingsvergadering plaats, deze keer in het Kruitmagazijn dat ter beschikking werd gesteld door Kris Dockx.

 Zowat alle bewoners van het vestingdorp waren present, naast afgevaardigden van de Ware Gans en jachtclub Scaldis.
Start volgend jaar? 
Om de uitvoering mogelijk te maken moet een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) eerst een aantal bestemmingen in het gebied wijzigen. De eerste stap in een traject om te komen tot dit GRUP, is een start- en procesnota. Die werd op 30 november 2018 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Een publieke consultatie volgt. Die is bezig van eind januari en loopt tot 29 maart 2019.
Straten en pleinen komen aan de beurt tijdens de laatste maanden van dit jaar, mogelijk begin 2020. "Reken maar dat het volgend jaar wordt", voorspelt Nicole Nijs van restaurant 't Pleintje die Lillo vertegenwoordigt  in de adviesgroep Chemische Bedrijven. Vooraleer de dijken op Sigmahoogte worden gebracht dient naar een plek buitengaats voor het haventje gezocht, die meer zuidelijk gelegen is. Het pittoreske haventje dat uit 1905 stamt dient te verdwijnen om de restauratie van de vijfpuntige vestinggordel van de middeleeuwen mogelijk te maken, want ook dat zit er in. De jachtclub verliest meteen een aantal ligplaatsen maar krijgt er in de nieuwe haven zo'n dertig bij. Zij zal ook haar botenloods (het oude kolenmagazijn) kwijtspelen. Enkel een aanlegsteiger is mogelijk binnen het natuurgebied van het schor dat aan weerszijden van Lillo ligt. 
Hoe lang duurt dit?
Hoe lang gaan de werken duren?  Mil Boriau, waard van café De Seeven Saeligheeden vernam van de plannenmakers dat de heraanleg van straten en riolering, gevolgd door de dijkverhoging, anderhalf tot twee jaar zal duren. Hij gelooft daar niet in. Zo'n vier/vijf jaar met de historische wallen en de nieuwe haven inbegrepen, vind ik realistischer, zegt hij. 
 De plannen zijn te bekijken gedurende de tijdspanne tot 29 maart, in het districtshuis te Berendrecht. De documenten kunnen ook digitaal geraadpleegd worden via www.omgevingvlaanderen.be/grup 
 

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio