Lillodok in plaats van Delwaidedok

Lillodok in plaats van Delwaidedok

Het Delwaidedok in volle glorie toen MSC hier nog actief was. Foto: sdl

Antwerpen / Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Het Antwerpse schepencollege beslist nu al om de naam van het Delwaidedok te schrappen en wacht het advies van een speciale commissie niet af. Het Polders Aktiekomitee wacht evenmin af. Het wil dat de naam nu definitief Lillodok wordt.

Het onderzoek van Herman Van Goethem, historicus en rector van de Universiteit Antwerpen, leert dat de christendemocratische oorlogsburgemeester Delwaide een “actieve rol” speelde in de organisatie en uitvoering van de Jodendeportaties vanuit Antwerpen in 1942. Tot nu toe werd aangenomen dat hij enkel had toegekeken.
Het Antwerpse schepencollege heeft dus beslist om het advies van die commissie niet af te wachten. “Na lectuur van het boek was de zaak duidelijk: de naam is niet houdbaar”, zegt burgemeester Bart De Wever. Een nieuwe naam is er nog niet.
Het Polders Actie Komitee heeft evenmin afgewacht. Het zond volgende mededeling naar de pers.
" In verband met de herbenoeming van het Delwaidedok menen wij dat het niet aan het Havenbedrijf toekomt of zelfs niet aan het stadsbestuur, om een nieuwe naam te geven aan het Delwaidedok. Er is nu al genoeg geblunderd.
Het  komt aan de bevolking van het Polderdistrict toe (meer bepaald aan de boeren, die tegen hun zin onteigend werden) om dit te doen.
Wij vertegenwoordigen meer dan duizend inwoners (getuige eerdere enquêtes). Dus menen wij te kunnen spreken namens de meerderheid van de  bevolking. Wij stellen dan ook voor de naam “Lillodok” te gebruiken. Wij verwijzen daarbij naar de naam "Polders van Lillo cum annexis", die eeuwenlang werd gebruikt en die ook de (kleinere) Polder van Berendrecht omsloot. Het Delwaidedok ligt volkomen op het gebied van de Polders van Lillo c.a. Dus de naam “Lillodok” ligt voor de hand. Het is de jongste tijd trouwens de gewoonte om namen van (vroegere) dorpen te gebruiken voor grote kunstwerken: Oosterweelverbinding, Kieldrechtsluis, Zandvlietsluis, enz..."

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio