Vrijdag demonstratie op Groot Schietveld Brasschaat

Kleiduifschutters storen niet

Ex-schepen Sevenans, lid van de schietclub, voor het landschap van het Groot Schietveld Foto: sdl

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - De aanvraag voor een stand kleiduifschieten op het Groot Schietveld door club "De Zwarte Duif" uit Brasschaat, zorgt voor heel wat onrust en onbegrip bij omwonenden en natuurverengingen. In een 187 pagina's tellend betoog van de initiatiefnemers (De Zwarte Duif) komen alle aspecten aan bod: behoefteanalyse, impact op de natuur, geluid, mobiliteit, veiligheid enz...Een nuttig document voor de Polderse kleiduifschutters waar de leden van de Zwarte Duif vaak op bezoek komen.

 Door tegenstanders werden al tientallen handtekeningen verzameld onder een petitie. Zij vrezen geluidsoverlast en verstoring van de natuur. 
 Belangrijkste tegenargumenten: in een brief aan Sport Vlaanderen zegt minister Muyters dat bijkomende schietstanden noodzakelijk zijn. In elke Vlaamse provincie moeten er minstens twee zijn waar het beoefenen van de
(Olympische) sport mogelijk wordt gemaakt. Anderzijds komen bij dergelijke schietstands ook sportschutters aan hun trekken om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.
 Het Groot Schietveld (GSB) wordt nog steeds gebruikt door de militairen om er schietoefeningen te houden  en door ontmijningsdienst Dovo om er springtuigen te vernietigen. Het terrein is 1571 ha groot. De aanvraag voor de kleiduifschietstand slaat op 3 ha (of 0,2%). Er is nagenoeg geen fauna aanwezig. De beschermde fauna (pijpengras en ook de slangenpopulatie) bevindt zich hoofdzakelijk in andere delen. 
Op 4 maart werd voor de omwonenden een schietdemonstratie gehouden. Die werd bijgewoond door deskundigen en door gerechtsdeurwaarders. Die stelden vast dat de demo correct verliep en dat de aanwezigen geen schoten hebben gehoord. De dichtst bijgelegen bewoning (een huis) ligt trouwens op meer dan 500 m afstand, de meest nabije boerderij zelfs op 1,8 km.  
Nu vrijdag 15 maart  is er een infomoment voor iedereen die belangstelling heeft. Deze gaat door (onder leiding van enkele leden, onder wie oud schepen
Sevenhans) om 14 u aan de ingang van de Artilleriestand 3000, bereikbaar via de Boelstraat in Gooreind.

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio