Aanklacht Cyriel Buysse werd politiek opgepikt

Toneelstuk 'Gezin van Paemel' leidde tot humane pachtwet

Toneelstuk 'Gezin van Paemel' leidde tot humane pachtwet

De eerste opvoeringen van 'Het gezin van Paemel' vanaf 1903 over hoe pachters werden uitgebuit, zorgden voor een schok in Vlaanderen Foto: Heemkundige kring Het Land van Nevele

Deinze / Nevele - Het toneelstuk 'Gezin van Paemel' dat nu wordt opgevoerd in het Leietheater in Deinze heeft een forse duw gegeven voor een totaal nieuwe pachtwet. Tot dan toe hadden de grootgrondbezitters bijna alle macht in handen, iets wat volop wordt aangeklaagd in het stuk door Cyriel Buysse. Hij werd bij zijn vele contacten met kleine pachters in Nevele en omgeving talloze keren geconfronteerd met die onrechtvaardigheid. Buysse revolteerde daartegen met een toneelstuk uit 1902 dat een schok teweegbracht in Vlaanderen.

Het socialistische Multatullitheater toerde vanaf 1903 met het stuk tot in de kleinste steden en gemeenten en wakkerde overal de bewustwording aan dat er iets diende te gebeuren. Er ontstond daardoor een coalitie van Daensisten, socialisten, progressieve liberalen en Vlaamsgezinden die via politieke weg iets wilden forceren, maar de Eerste Wereldoorlog gooide roet in het eten.

In de jaren twintig ontstond opnieuw een hevig debat over een pachtwet met meer rechten voor de pachters. Maar de toen nog sterke lobby van adel en grootgrondbezitters bood jarenlang weerstand. Het was pas in 1929 dat er een pachtwetgeving kwam die de pachter beschermde en de inkomsten tussen gebruikers en eigenaars beter regelde. De wet werd nadien nog aangepast. 

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio