Het geheugen van Deinze en zijn deelgemeenten in 112 histories (1)

Heer van Gottem financierde oorlog Willem van Oranje tegen de Spanjaarden

Heer van Gottem financierde oorlog Willem van Oranje tegen de Spanjaarden

Willem van Oranje die in de 16de eeuw oorlog voerde tegen de Spaanse bezetter had een belangrijke medestander achter de schermen: de heer van Gottem Foto: Boek 112 histories uit Deinze en 't Land van Nevele

Deinze / Nevele - Bijna niemand kent jonker Jacob Van der Haghen, eind 16de eeuw de heer van Gottem. Hij was een vertrouwensman van Willem Van Oranje, toen beiden in Duitse ballingsschap verbleven. Hij had veel gezag, was een zeer goede organisator en zorgde voor de financiële middelen voor het leger van Willem Van Oranje. Die troepen verdreven de Spanjaarden uit een deel van de Nederlanden en lagen aan de basis van het ontstaan van huidige Nederland. Kortom een streekgenoot lag (een beetje) aan de basis van het huidige Nederland.

De heer van Gottem was een van de meest gedreven protestanten in Vlaanderen. Hij wou het land bevrijden van wat hij de 'Spaanse slavernij' noemde.  

Hij stichtte in Deinze een protestantse kerkenraad met Pieter Carpentier uit Tielt als predikant. De Deinse protestanten, waaronder Willem Baudart als vader van de bekende Baudartius, kwamen samen in de herberg In ’t Schildt van Bourgondië.

Toen Alva met zijn leger arriveerde, sloeg hij op de vlucht en vestigde zich in het Duitse Wezel. De heer van Gottem was er ouderling en ‘boecoudere.’ en de ziel van de protestantse gemeente. Zijn huis op de Kaldenberg in Wezel kreeg een centrumfunctie als vertegenwoordiging van de Nederlandse en Vlaamse ballingen. Ondertussen voerde hij een briefwisseling met Willem van Oranje. 

De ijverige heer van Gottem spande zich in bij wat men vandaag armoedebestrijding zou noemen. Zowel in Wezel als Stade kwam er een goed uitgebouwde armenzorg. Zijn medewerkers zorgden vooral tegen de winter voor kleding, turf, kolen, hout en graan dat tot brood kon worden verwerkt. Er werd ook gekookt voor minder gegoeden  en er ging hulp naar de Nederlanden, waar men het door de strijd tegen de Spanjaarden zeer moeilijk had.

Jacob Van der Haghen keerde terug toen het wat veiliger werd en en was in Gent een belangrijke vertegenwoordiger van het calvinistisch bestuur. In 1586 of 1587 verkocht hij zijn eigendommen in Gottem. Deinze, maar ook de omliggende dorpen en hoeven lagen er door het voortdurende strijdgewoel totaal verwoest bij. Veel kans dat dit ook voor zijn bezittingen gold in Gottem.

Verder is er van hem geen nieuws meer. Hij is wellicht opgegaan in de duizenden migranten die vanuit Vlaanderen, Henegouwen en Brabant uitzwermden naar Nederland, Engeland en Duitsland en mogelijk nog verder naar de Nieuwe Wereld, definitief op de vlucht voor de Spanjaarden en de inquisitie.

Het hele verhaal over deze merkwaardige figuur is te lezen in het nieuwe boek '112 histories uit Deinze en 't Land van Nevele' dat in de boekhandel zal liggen vanaf 2 december. 

 

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio