Nieuwste jaarboek werd voorgesteld in mudel

Historische kring Dunsa bestaat 90 jaar

Historische kring Dunsa bestaat 90 jaar

Het Dunsateam met onder meer voorzitter Morgan De Dapper Foto: Eddy Lefevre

Deinze / Nevele - In 1929 beslisten een aantal notabelen uit Deinze en omgeving om een 'Kunst- en Oudheidkundige kring' op te richten. Vijf jaar later verscheen het eerste jaarboek, met bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en omliggende. De jaarboeken bestaan nog steeds, maar van een dun boekje groeiden ze uit tot soms zeer volumineuze werken van boven de 500 bladzijden. Opvallend is dat de frontpagina tot voor kort nagenoeg ongewijzigd bleef. Paas de jongste twee jaar wordt gesleuteld aan de lay out en kreeg de vereniging Dunsa als roepnaam.

Het nieuwe jaarboek - editie 86 - werd vrijdag voorgesteld in het mudel. De zeven artikels zijn goed voor 350 bladzijden informatie. Er is veel aandacht voor de 96 skeletten die in 2010 werden opgegraven aan de Onze Lievevrouwekerk in Deinze. Wetenschapster Marit Van Cant brengt een stand van zaken van het onderzoek, dat nog steeds verder wordt gezet, binnenkort eveneens aan de Stanford University in de VS. In een inleidend artikel van Luc Bauters, Karen Laisnez, Stani Vandecatsye en David Vanhee wordt ingegaan op de geschiedenis van het begraven door de eeuwen heen. 

Twee artikels van René De Clercq en Luc Goeminne handelen over bevolking en 16de eeuws grondbezit in Sint-Maria-Leerne en Sint-Martens-Leere. 

Een kleine helft van de bladzijden komt van Paul Huys, met artikels over Loys Ysebrant, Deins stadsgriffer uit de 17de eeuw, nieuwtjes uit de Gazette van Gend (1801-1815) en over de Oudenaardse schilder Jules Boulez, geboren in Sint-Eloois-Vijve. Het is zijn 77ste artikel in het jaarboek. 'Paul Huys is een veelschrijver met een brede interesse' deelde voorzitter Morgan De Dapper van Dunsa mee.  

Het jongste jaarboek verscheen in een oplage van 380 exemplaren en is te krijgen in het Museum van Deinze en Leiestreek.  

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio