Marnixring en Davidsfonds schenken elke lagere school een meter boeken

Marnixring en Davidsfonds schenken elke lagere school een meter boeken

Foto: Google

Ronse - Voor de vijfde maal op rij deelden Marnixring Ronse Taalgrens en Davidsfonds Ronse aan de lagere scholen van de stad boekenpakketten uit. Iedere school kreeg een stapel van meer dan één meter, goed voor een zeventigtal kinder- en jeugdboeken. Zo willen ze bijdragen aan gelijke kansen voor iedere burger. Uit onderzoek blijkt dat heel wat kansarmoede in Ronse wordt veroorzaakt door taalachterstand.

In hun toespraken benadrukten Marnixringvoorzitter Johan Baeke en Davidsfondsvoorzitter Paul Carteus het belang van taal. ‘Gelijke kansen kunnen alleen bereikt worden door een integratie in onze Vlaamse Gemeenschap,’ verklaarden ze. ‘Daarin spelen scholen een cruciale rol.’ Ze besloten met de slogan ‘In het belang van uw kind spreken wij Nederlands. U toch ook?’

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio