Zandvliets bouwbedrijf ATF is jarig en legt 20.000 euro bij

'Gakpleintje' in Berendrecht open tegen herfstvakantie

Mieke Freijters wrikkelt met de schup bij de eerste spadesteek Foto: sdl

Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Achter sporthal ‘De Polder’ is woensdag de eerste spadesteek gegeven voor een speelterrein dat in het teken staat van het gansrijden en dat de naam ‘Gakpleintje’ krijgt.

De naam komt van Pieter Aendekerk, uit het roemrijk Berendrechtse geslacht dat koningen en keizers leverde bij het eeuwenoude folklorespel.

Ingaande op een wedstrijd van het districtsbestuur deden Polderbewoners tal van voorstellen als 'de Ganzenbek', 'gansrijderspolder', 'gansweide' en 'ganzenheuvel'. Uit de honderden inzendingen werd deze van Pieter Aendekerk weerhouden. ‘Gakken’ is het geluid dat snaterende ganzen maken.', legde Pieter uit. 'Het staat in de dikke Vandaele'. Het werd dus Gakpleintje.

Vijftig jaar ATF
Districtsburgemeester Marcel Bartholomeeussen en Mieke Freijters van aannemersbedrijf ATF uit Zandvliet, hanteerden de schupvoor de eerste spadesteek. Broer Leon Freijters gedelegeerd bestuurder van ATF, had voordien al betoogd dat zijn bedrijf 50 jaar bestaat en bij die gelegenheid 20.000 euro bijlegde voor de bouw van het Gakpleintje. De eerste 10.000 euro is afkomstig van schenkers die een cadeau wilden geven ter gelegenheid van het jubileum. Evenveel kwam daar bovenop van het jarige bedrijf zelf. Een mooie geste als men weet dat het terrein, inbegrepen de speciale speeltuigen, 120.000 euro kost.

Herfstvakantie
Het speelterrein van 50 bij 60 meter zal bestaan uit tal van speeltuigen waarop kinderen van 3 tot 16 jaar als een soort van gansrijders actief kunnen zijn.
Een ganzenbord, een soort van kabelbaan en allerlei kleine ‘ganzenfiguren’ worden opgesteld. Een terras biedt gelegheid tot verpozen aan ouders, familieleden en anderen die een oogje in het zeil houden.
Het speelterrein gaat open tegen de herfstvakantie en zal voor iedereen toegankelijk zijn.

Erfgoed
‘Meteen wordt een stukje erfgoed bewaard voor onze nazaten, die op het speelterrein tevens de geest van het gansrijden te pakken krijgen’, zei Bartholomeeussen. Hij huldigde daarmee niet alleen ATF maar ook de ploeg die mee de idee uitkiende. Zoals Benji, Bart en Jill. Laatstgenoemde, Jill Buytaert, is landschapsarchitekte en werd 35 jaar geleden geboren in het Viswater in Berendrecht. Zij ontwierp het hele gebeuren en volgt de werken op.

Tennisvelden
Marcel Bartholomeeussen kondigde nog aan dat vlakbij het ‘Gakpleintje’ begonnen wordt met de aanleg van vier tennisvelden ten gerieve van TC Raffic. Deze club is tot nog toe gevestigd op de boerderij Crijnen bij de kerk van Berendrecht.
Bij het geheel komt in december ook het nieuwe fietspad dat de haven verbindt met de Noordlandpolder en dat de grens overgaat in Zandvliet om aan te sluiten op het fietsennetwerk in Zeeland en Noord-Brabant.

Tweede tulpenpluk
Bij gelegenheid van de openstelling, die bijgewoond werd door gansrijders, districtsvertegenwoordigers en mensen van verenigingen, werd nog meegedeeld dat er een tweede editie van het tulpenjaar komt. Een boekje met foto’s van de voorbije tulpenpluk in het voorjaar, zal spoedig verspreid worden.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio