Een Masterplan voor Strombeek-Bever

Grimbergen - U heeft ongetwijfeld al gehoord over het Masterplan Strombeek-Bever. Maar wat houdt dat Masterplan nu precies in? Wel, het gemeentebestuur wil enkele strategische ingrepen doen in de dorpskern van de deelgemeente om ze opnieuw aantrekkelijker voor haar inwoners en bezoekers te maken.


Wonen in Strombeek-Bever
Het doel van dit Masterplan is ervoor zorgen dat de ontegensprekelijke troeven van Strombeek-Bever als plaats om te wonen beter worden uitgespeeld. Dit veronderstelt een betere ruimtelijke organisatie, een aanpak van de huisvesting van de aanwezige publieke diensten.
De architecturale kwaliteit van deze (semi)publieke ruimte is daarvoor van groot belang. Immers een sterk verbeterd woonklimaat én imago moeten Strombeek-Bever aantrekkelijker maken, ook voor gezinnen met kinderen.

Wedstrijd
Het gemeentebestuur heeft de opdracht voor de opmaak van een structuurvisie voor Strombeek-Bever bekendgemaakt via een Open Oproep door de Vlaamse bouwmeester. Na een preselectie uit 36 deelnemende bureaus werd aan 3 bureaus gevraagd om een concreet wedstrijddossier in te dienen. In dit wedstrijddossier moesten de deelnemers o.a. een visie op de ontwikkeling van het centrumgebied van Strombeek-Bever geven. Zij konden dit doen op basis van een goed gestoffeerd document, dat vooraf met inspraak van de verschillende beleidsniveaus was opgemaakt door Koen STUYVEN van studiebureau Vectris. Op basis van deze wedstrijd, die steeds in samenwerking met het team van de Vlaamse bouwmeester verliep, werd de opdracht toegewezen aan het Atelier Starzak Strebicki. Dit studiebureau moet nu aan de slag voor het eigenlijke ontwerp van het Masterplan waarvan de afwerking wordt verwacht voor het najaar van 2013.

Dawid STREBICKI van het Atelier Starzak Strebicki heeft ondertussen al aan twee kerngroepen van de gemeente toelichting gegeven bij het door hen ingediende wedstrijdontwerp voor de herinrichting van de dorpskern van Strombeek-Bever. De aanwezigen (o.a. gemeenteraadsleden en afgevaardigden van de diensten die rechtstreeks met het Masterplan te maken hebben) konden nadien hun opmerkingen formuleren. Op basis van die opmerkingen zal het bureau zijn eigenlijke ontwerp beginnen uitwerken. Er werden tot nu toe nog geen beslissingen genomen.

Het woonbeleid dient te worden gevoerd binnen de richtlijnen van de Vlaamse overheid. Dit houdt onder meer in dat er zo weinig mogelijk nieuw woongebied in een open landelijke omgeving wordt aangesneden. Gebieden in Strombeek-Bever worden binnen deze visie uitdrukkelijk aangewezen als plaatsen waar de woonfunctie wel verder kan worden ontwikkeld. Rekening houdend hiermee toonde het Atelier Starzak Strebicki in zijn wedstrijddossier eerder een gevoel voor evenwicht. Wie ruimte wil sparen, zal creatief met de mogelijkheden moeten omspringen en op zoek moeten durven gaan naar nieuwe woonvormen die toch voldoende privacy garanderen en kunnen bijdragen tot een sociaal weefsel waarin jong en oud zich ondersteund kunnen voelen. Diverse woonvormen, waaronder ook klassieke eengezinswoningen, komen in de ontwerpen van Atelier Starzak Strebicki aan bod.

Infomomenten
In de loop van september zal het gemeentebestuur enkele infomomenten organiseren waarbij de ideeën aan het publiek zullen worden voorgesteld en de inwoners zelf bijkomende informatie kunnen inwinnen en opmerkingen formuleren.
Op 15 september van 14 uur zal in de Schouwburg van het cultuurcentrum een algemene toelichting doorgaan omtrent het Masterplan Strombeek-Bever.
Op 22 september om 14 uur zal er een leerwandeling doorheen Strombeek-Bever doorgaan. Het startpunt van deze wandeling is de hoofdingang van het Cultuurcentrum.

Gelieve om organisatorische redenen u voorafgaandelijk te registreren voor de leerwandeling. Dit kan via mail (Masterplan@grimbergen.be), per brief of telefonisch (02/260.13.39).

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio