Een lezer reageert op het artikel over de Kennedy fietstunnel

Zwijndrecht - Verwijzend naar uw artikel in Het Nieuwsblad met als titel: ‘ kritiek op liften Kennedy fietstunnel zwelt aan van 27/06, laat ik u de visie geworden van de vele gedupeerden dewelke die toestand meer dan beu zijn.

 

….“ Als fietsers dienen wij ,bij de meer dan regelmatige uitval van de liftinstallaties (daarenboven zijn de liftkooien ook nog véél te klein bemeten) , met de fiets in de hand op een mensonterende en gevaarlijke manier de metalen vaste trappen te beklimmen en onze fiets dienen wij dan nog schuin te houden ook omdat de voorziene gladde metalen fietsgoot nog slecht geplaatst werd waardoor de fietstrappers de trapneuzen raken.

Op die manier dienen wij dan over een 130-tal traptreden onze fiets naar boven en/of naar beneden te duwen om het hoogteverschil van ongeveer 30 meter te overbruggen.(onder een hellingsgraad van ongeveer 45°).In woonvertrek-hoogte betekent dat 8 verdiepingen naar boven en 8 verdiepingen naar beneden – en dat minstens 2 maal per dag) ……. er zijn leukere dingen om de dagtaak mee te starten en te eindigen.

 

De taferelen die zich daar afspelen zijn menstergend en ten zeerste onveilig voor de gebruikers ervan. Om deze te vermijden was mijn eerste voorstel om via zachtglooiende hellingen (beginnend op een ruime afsand van de tunnelmonden) en zonder gebruik te moeten maken van technische installaties van de ene naar de andere oever te fietsen (of te bromfietsen) .Dit leek volgens de EMT diensten niet haalbaar (?)

Zelf blijf ik er toch nog deels van overtuigd dat dit wel kan mits aanpassingen en veilige verbeteringen aan de huidige infrastructuur.(weliswaar misschien niet met zachtglooiende maar met een hellingsgraad zoals diegene die bestaan voor viaducten…). Het zou zelfs een verbetering zijn bij calamiteiten omdat de te evacueren personen zonder technische installaties in en uit de tunnels kunnen geëvacueerd worden.

Het zou ook een voordeel hebben omtrent de kostprijs mbt het onderhoud van de bestaande liften door het veel minder gebruik ervan (liften dienen mogelijk wel te blijven bestaan om ook de andersvalide mensen , mensen met fietskarren, …te kunnen vervoeren) Zelfs om dat idee – van glooiende hellingen - te verduidelijken vroeg ik plannen aan dewelke mij beloofd waren, bij een eerder plaatsbezoek aan het tunnelcomplex, maar nooit bezorgd werden (ondanks meer dan veelvuldig aandringen).

 

Maar, mij gedragend naar de opmerkingen dat dit idee niet haalbaar ( niet wenselijk ? ) zou zijn heb ik zelf een tweetal gespecialiseerde technische bedrijven aangezocht om een alternatieve oplossing van de geschetste problematiek uit te werken via tekening en offerte. Zeer spontaan ontving ik vanuit Nederland en vanuit West-Vlaanderen respectabele technisch ondersteunde voorstellen dewelke ik ook overmaakte zowel aan de diensten EMT als aan het kabinet van Mevrouw Hilde Crevits.
De schetsmatige tekeningen vergezeld van een beschrijving en prijsvoorstel zijn in onze ogen spotgoedkoop en meer dan haalbaar om geplaatst te worden.
Voor zover het dient herhaald te worden werd op deze voorstellen niet gereageerd.
Naam en adres op de redactie bekend.

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio