Doortrekking N60 stuit op tegenstand

Actiecomité voor leefbaar Ronse boven doopvont

© sdr

De doortrekking van de N60 zint niet iedereen in Ronse. Een nieuw actiecomité stelt de 'winst' ervan voor Ronse in vraag. Het stadsbestuur wil luisteren, maar is niet bereid van koers te wijzigen.

Stijn Delabie

'Als je er vanop afstand naar kijkt, is de doortrekking van de N60 in Ronse pure waanzin', klinkt het bij het actiecomité. 'Wij zijn absoluut niet tegen het stadsbestuur of de politici die dit project verdedigen, maar volgens ons vergissen zij zich. De eensgezindheid van de Ronsese politici over dit onderwerp verbaast ons: ze zitten in een tunnelvisie. Er wordt geen enkele kritische kanttekening gemaakt. Toch is het absoluut niet duidelijk dat de doortrekking van de N60 voor Ronse een dermate goede zaak is, in tegendeel. Voor elk argument voor, kan je gemakkelijk een beter argument tegen vinden.'Leefbaarheid en bereikbaarheid'Het aantal ongevallen in Ronse is tussen 1995 en 2012 gedaald van 153 tot 68, wat een daling is met 55,5 procent', berekenen ze bij het Comité. 'De veiligheid in de stad is er de laatste 20 jaar dus op vooruitgegaan, ondanks de grotere verkeersstroom. Dit komt mede omdat zwaar en doorgaand verkeer nu al verschillende alternatieven heeft om niet door het centrum te moeten.''Het nieuwe tracé moet volgens de Vlaamse Regering voor een vlotte verbinding zorgen met Valenciennes en Frankrijk', gaat het verder. 'Dit idee stamt uit het midden van de vorige eeuw en is 60 jaar later gedateerd. Wie vlot van Valenciennes naar Gent wil, doet dit nu simpelweg via de E17, wat een uur en een half in beslag neemt. De afstand tussen Gent en Valenciennes na de doortrekking van de N60 is korter, maar in tijd gerekend is dat met bijna twee uur nog altijd meer. De zin van de doortrekking op dit punt vergaat al helemaal, wanneer je weet dat ze aan Waalse kant niet bereid zijn om te investeren in een nieuwe aansluiting.'Grote tol'Daartegenover staat de onevenredige tol die mens en maatschappij in Ronse voor de doortrekking van de N60 moet betalen', besluit het comité. 'Er komt een massieve strook beton en asfalt doorheen een van de mooiste plekjes van de Vlaamse Ardennen. De gevolgen daarvan zijn onaanvaardbaar groot en buiten alle proporties: schending van het milieu, schending van de leefbaarheid en nutteloze uitgaven van miljoenen euro's, die veel beter op andere manieren besteed kunnen worden voor de toekomst van Ronse.''Het is de Vlaamse regering die over dit dossier beslist en niet het stadsbestuur', reageert burgemeester Luc Dupont (CD&V-Groen). 'Maar wij hebben altijd voor de bespoediging van de doortrekking gepleit en zullen dat eensgezind blijven doen. Dit dossier is te belangrijk voor de leefbaarheid en de economische heropleving van de stad om zomaar van koers te wijzigen.'

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio