Recordjaar voor North Sea Port: "Antwerpse haven is geen concurrent voor ons

Recordjaar voor North Sea Port: "Antwerpse haven is geen concurrent voor ons

* Foto: Stad gent

Gent - North Sea Port, de fusie van Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports, doet het zo goed dat de doelstellingen binnen twee of drie jaar misschien al scherper gesteld worden. Dat zeiden CEO’s Daan Schalck en Jan Lagasse bij de voorstelling van de jaarcijfers. Die braken zowat alle records. Schalck deed nog een oproep naar de havens van Antwerpen en Zeebrugge om North Sea Port niet als concurrent te zien.

CEO’s van North Sea Port Jan lagasse en Daan Schalck heetten donderdagmiddag de verzamelde pers welkom in “Bar & Grill Dockside”, net over de Nederlandse grens in Sas van Gent. Geen toeval want in het dorp wil de nieuwe holding haar hoofdkantoor bouwen. “Nog iets dichter bij de grens dit restaurant, dan moeten de Belgen nog minder ver rijden”, zei Lagasse met een glimlach.

En er was nog meer reden om te lachen. De jaarcijfers die gisteren werden voorgesteld, zijn ronduit uitstekend. Waren beide havenbedrijven al eerder gefuseerd, was 2017 het beste jaar ooit. Zeevaart en binnenvaart sloegen vorig jaar samen 123,1 miljoen ton goederen over. Dat is 35 procent beter dan in de crisisperiode van enkele jaren geleden. Er is geen enkele haven in Europa die meer bulkgoederen (ijzererts, granen, …) en stukgoed (staal, papier, …) overslaat dan North Sea Port.

North Sea Port had zichzelf bij de oprichting een aantal doelen gesteld op het vlak van overslag, toegevoegde waarde (het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs van een goed; nvdr) en tewerkstelling. “We hebben op korte tijd al heel wat stappen gezet om die doelen te halen. Binnen twee of drie jaar moeten we die ambities misschien scherper stellen”, zegt Lagasse. Hij voegt er meteen aan toe dat veel afhangt van onzekerheden als de olieprijs, de koers van de Dollar en de Brexit.

Daan Schalck geeft nog mee dat het weinig waarschijnlijk is dat het huidige groeiritme van zeven procent van North Sea Port behouden blijft. “2017 was een uitzonderlijk jaar”, zegt Schalck.

Blue-collar Amerika

Canada was eind 2016 de belangrijkste handelspartner van Havenbedrijf Gent. North Sea Port doet vooral zaken langs de Europese kustlijn (61 procent). Trans-Atlantisch goederenverkeer naar Zuid- en Noord-Amerika is goed voor respectievelijk 14 en 15 procent. Daarnaast is er nog Afrika (vijf procent), Azië (drie procent) en Oceanië (twee procent).

De groeimogelijkheden in Azië en zeker China zijn dus groot. Schalck en Lagasse zeggen dat er gesprekken lopen met Chinese bedrijven, maar dat de resultaten daarvan afhangen van de economische ontwikkelingen. “In delen van China stijgen de lonen sterker dan in “blue-collar” Amerika (arbeiders die niet in de landbouw werken; nvdr). Daardoor zal Amerika waarschijnlijk productie weghalen uit China en zullen de Chinezen weer meer produceren voor de eigen markt. Dat kan een impact hebben op de zeevaartcijfers”, zegt Lagasse.

Het eengemaakte havenbedrijf is volgens beide CEO’s door de schaalvergroting bijzonder in trek bij nieuwe investeerders. Nieuwe namen noemen doen Schalck en Lagasse evenwel nog niet. Met 700 hectare beschikbare grond is er in elke geval voldoende plaats. “Met de huidige reserve in Riemen, Kluizen en de 60 hectaren van Thermphos en 30 hectaren in Vlissingen kunnen we nog 10 jaar verder. We zitten dus goed”, zegt Schalck.

Havendecreet

“En hoe staat het met de twee opschortende voorwaarden verbonden aan de fusie”, wilde een journalist weten. “De sanering van het Thermphos (het vervuilde terrein van de voormalige fosfor-producent in Vlissingen-Oost; nvdr) gaat 120 miljoen euro kosten. De extra 83 miljoen euro worden betaald door het Nederlandse rijk, de provincie Zeeland en Zeeland Seaports”, zegt Lagasse. Die andere opschortende voorwaarde, gaat over een nieuw Vlaams havendecreet. “Nog dit voorjaar komt er een omvormingsdecreet zoals dat voorzien is in de planning”, zegt Schalck.

Tot slot heeft Schalck nog een boodschap voor de havens van Zeebrugge en Antwerpen: “Beschouw ons als een mogelijke en robuuste partner voor de ontwikkeling en kijk samen met ons naar het binnenland. We kunnen elkaar aanvullen en zijn geen concurrenten.”

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio