Gent maakt regels Airbnb nog strenger: heel huis permanent verhuren verboden

Gent maakt regels Airbnb nog strenger: heel huis permanent verhuren verboden

* Foto: *

Gent - De Stad verstrengt de regels voor wie zijn huis verhuurt via websites als Airbnb. Permanent een volledige woning of appartement verhuren als vakantiewoning, mag niet meer. “We willen de krappe woningmarkt beschermen”, zegt schepen Sven Taeldeman (SP.A).

Steeds vaker worden in Gent kamers in huizen en flats, verdiepingen of zelfs volledige woningen aangeboden als vakantieverblijf. Dat is niet alleen een doorn in het oog van sommige hoteluitbaters, maar ook van het stadsbestuur, dat de druk op de woningmarkt zo alleen maar ziet toenemen. Met een ‘vakantiewoningenstop’, verstrengt de Stad nu de regels.

De permanente omvorming van woningen en appartementen naar vakantiewoningen wordt niet meer toegestaan. “Alleen Gentenaars die hun woning slechts tijdelijk of gedeeltelijk willen verhuren om een centje bij te verdienen, kunnen dat blijven doen, maar onder duidelijke voorwaarden. Wie in het verleden een vergunning kreeg voor de verhuur van een volledige woning of appartement, wordt niet getroffen door de nieuwe regels en kan dat blijven doen”, zeggen SP.A-schepenen Annelies Storms (Toerisme) en Sven Taeldeman (Wonen en Stedenbouw).

Zware boetes

Die beslissing komt bovenop de Vlaamse regelgeving die zegt dat eengezinswoningen kleiner dan 220 m² niet tijdelijk en volledig verhuurd mogen worden. Bovendien moet wie verhuurt via platformen als Airbnb zich aanmelden bij Toerisme Vlaanderen, zoals voorzien in het Vlaamse logiedecreet. “Wie logies verhuurt, is ook een lokale toeristentaks verschuldigd”, zegt Taeldeman.

Bij regels hoort ook een handhaving. Toerisme Vlaanderen, Stad Gent, de brandweer en de Gentse politie gaan daarvoor nauw samenwerken. Wie niet geregistreerd is bij Toerisme Vlaanderen riskeert een administratieve boete van 250 tot 25.000 euro en in het slechtste geval een bevel tot stopzetting van de uitbating. Cijfers van Toerisme Vlaanderen tonen 516 geregistreerde Airbnb-panden in Gent. De website insideairbnb.com toont meer dan 800 verhuurders in Gent.

Verhuurders die de tijdelijkheid of de beperking in ruimte niet respecteren, riskeren een proces-verbaal  of een strafrechtelijke vervolging. Toeristentaks niet betaald? De Stad Gent kan retroactief een inschatting maken van de gederfde toeristenbelasting en die alsnog innen.

Airbnb staat er niet voor bekend, gegevens van gebruikers gemakkelijk vrij te geven. “We blijven pleiten voor een samenwerking met Airbnb en willen met het bedrijf aan tafel gaan zitten”, zegt Taeldeman. “Wie klachten heeft over verhuurders roepen we op om dat te melden. In zo een geval is Airbnb soms wel bereid gegevens over te maken. Het klopt dat wie verhuurt zonder registratie en geen ophef veroorzaakt, moeilijk te snappen is.”

Nog eens de spelregels:

Wat mag wel?

1.       Een deel van je woning verhuren als vakantiewoning

 • Minder dan 50% van de woning en maximum 100 m²
 • Onbeperkt in de tijd
 • Verplichte aanmelding bij Toerisme Vlaanderen met de nodige veiligheidsattesten

2.       Maximum 4 x 30 dagen je hele woning verhuren

 • Enkel appartementen of woningen groter dan 220 m²
 • Maximum in vier blokken van 30 aaneensluitende dagen
 • Verplichte aanmelding bij Toerisme Vlaanderen met de nodige veiligheidsattesten

3. Omvormen van grote woningen naar hostel, hotel of b&b

 • Enkel in woningen groter dan 220 m²
 • Kan alleen in beperkte gevallen, in functie van spreiding en kleinschaligheid van het toeristisch aanbod
 • Aanwezigheid van een uitbater in de woning is hierbij een must
 • Bijkomende kwaliteitsvereisten

4.       Kennissen, familie of vrienden gratis laten logeren

Wat mag niet?

 1. Permanent een volledige woning verhuren als vakantiewoning.
 2. Te beschermen eengezinswoningen (kleiner dan 220 m²) tijdelijk en volledig verhuren.
 3. Verhuren zonder aanmelding bij Toerisme Vlaanderen
Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio