Restauratie kruitmagazijn aan Mechelse Poort

Dendermonde - De restauratiewerken van het kruitmagazijn aan de Leopoldlaan worden afgerond in februari 2020. Samen met de Mechelse Poort is het kruitmagazijn een beschermd monument.

"De restauratie van het kruitmagazijn past binnen de herwaardering van het militair patrimonium", legt schepen van Cultuur Els Verwaeren (N-VA) uit. "De Mechelse Poort is een van de twee resterende poorten van de Wellingtonbarrière in Dendermonde. Momenteel bevindt het kruitmagazijn zich door erosie en vandalisme in zeer slechte staat. De stad heeft begin september de struiken, de klimop en de kleine bomen verwijderd. Gezien de slechte staat van het kruitmagazijn werd er beslist om hekken te plaatsen rond het volledige magazijn."

Het kruitmagazijn zal teruggebracht worden naar zijn oorspronkelijk uitzicht. De schuin aflopende zijvlakken en het metselwerk boven de rechterdeur worden gedeeltelijk gereconstrueerd. Tijdens de reconstructie wordt het bestaande baksteenformaat en metselverband gerespecteerd. Dekstenen in blauwe hardsteen worden uitgenomen en teruggeplaatst.

"De houten deuren van het kruitmagazijn ter hoogte van de Brusselse Poort dienen als basis voor de nieuwe deuren. Het interieur wordt gereinigd en hersteld. Het grondmassief wordt uiteindelijke bedekt met anti-worteldoek zodanig dat de groei van eventuele nieuwe bomen wordt vermeden. Er worden verschillende maatregelen genomen om het kruitmagazijn vleermuisvriendelijk in te richten zoals het voorzien van een opening in de deuren, het ophangen van vleermuisbakken en het behouden van openingen en scheuren in muren en voegen indien ze geen probleem vormen voor de stabiliteit."

Het restauratiedossier werd opgestart en gegund aan het architectenbureau Bressers in 2011. Dat diende in 2013 het restauratiedossier en de premieaanvraag in bij Onroerend Erfgoed. In de eerste helft van 2018 werd deze premie toegekend van 69.512,56 euro. Het aangepaste bestek voor de restauratie werd goedgekeurd op de gemeenteraad van september 2018. De aannemers voor de restauratie werden aangeschreven in oktober 2018. Deze werken werden gegund aan Quintelier Trudo bvba. Ze werden opgestart in augustus 2019 en zullen afgerond worden in februari 2020.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio