Bevoegdheden toekomstig schepencollege zijn toegewezen

Evergem - In Evergem zetten de meerderheidspartijen N-VA en CD&V hun samenwerking verder. Zij blikken hierbij tevreden terug op wat zij de voorbije zes jaar samen hebben gerealiseerd. N-VA levert de burgemeester. De bevoegdheden van het toekomstige college zijn verdeeld.

Overzicht bevoegdheden

Burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA)

Politie en brandweer
Ontwikkeling van haven en kanaalzone
Personeel en interne organisatie
Communicatie en informatie
Kerkfabrieken
Intergemeentelijke samenwerking

1e schepen Lucas Van Der Meersch (CD&V)

Openbare werken
Mobiliteit
Wegen
Nutsvoorzieningen en energiebeleid
Waterbeleid
Voorzitter AGB

2e schepen Kathleen Depoorter (N-VA)

Financiën en begroting
Middenstand en lokale economie
Internationale samenwerking
Volksgezondheid
Dierenwelzijn
Voorzitter gemeenteraad

3e schepen Filip Huysman (CD&V)

Bevolking en burgerlijke stand
Patrimonium, logistiek en ICT
Verbroedering
Erfgoed, monumenten en landschappen
Landbouw

4e schepen Kenny Ketels (N-VA)

Sport
Onderwijs
Jeugd en jeugdinfrastructuur
Kinderopvang

5e schepen Jonas De Wispelaere (CD&V)

Cultuur en culturele infrastructuur
Bibliotheken
Toerisme
Jubilea en plechtigheden
Participatie, gemeenschapsvorming en vrijwilligerswerk
Feestelijkheden, kermissen en jaarmarkten

6e schepen: gedeeld mandaat

Sven Roegiers (CD&V) van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021

Patrick Huyghe (N-VA) van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024

Ruimtelijke ordening
Milieu
Omgeving
Wonen en sociale huisvesting
Recyclagepark
Natuurontwikkeling en openbaar groen
Begraafplaatsen
Trage Wegen

Voorzitter sociaal comité toegevoegd aan college: Kurt Moens (N-VA)

Sociale zaken
Ouderenzorg en rusthuizen
Senioren
Gezin
Welzijnszorg
Mensen met een beperking
Gelijke kansen
Asiel en migratie
Drugbeleid
Voorzitter Raad van bestuur zorgbedrijf

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio