Verlegging landingsbaan luchthaven juridisch onmogelijk

Borsbeek - Op de Borsbeekse gemeenteraad van vorige maandag wees raadslid Peter Vindevogel (GROEN) er op dat de gevraagde verplaatsing van de landingsbaan van de luchthaven van Deurne een schending is van het contract dat in 2006 werd gesloten tussen de gemeente en de luchthaven en dus juridisch onmogelijk is.

"Op die gemeenteraad werd een brief besproken van Egis, de Franse exploitant van de luchthaven van Deurne. Daarin herhaalt de luchthaven haar wens om, na de voltooiing van de tunnel in de Krijgsbaan, de landingsbaan te verleggen in de richting van het Fort," zegt Peter Vindevogel (GROEN). 

Egis wil de baan met 15 meter opschuiven in de richting van het Fort van Borsbeek. Dit betekent meteen ook dat de vliegtuigen lager zullen aanvliegen over het Fort en dat daar wellicht ook nieuwe boomkapwerken zullen moeten gebeuren. Op dit ogenblik investeert de gemeente Borsbeek volop in de ontwikkeling van dat Fort, als groene long.

"De verlegging zou een schending betekenen van het contract dat in 2006 werd gesloten tussen de gemeente Borsbeek en het Vlaams Gewest. Daarin wordt onder meer bepaald dat de “drempel” van de landingsbaan vast ligt. Deze “drempel” is het punt vanaf waar de vliegtuigen kunnen landen. Een verlegging van de baan zonder verlegging van de drempel is sowieso zinloos," vertelt Vindevogel.

De gemeenteraad ging er mee akkoord om het contract opnieuw onder de aandacht te brengen van de luchthaven en van de bevoegde diensten bij het Vlaams Gewest. Daarbij zal herhaald worden dat een aanpassing van deze overeenkomst voor Borsbeek momenteel niet aan de orde is.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio