Plannen verbrandingsoven sterven een vroegtijdige dood?

Vlaamse regering neemt belangrijke beslissing in omstreden dossier verbrandingsoven

Haacht - De Vlaamse regering heeft een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen goedgekeurd, waarin Kampenhout-Sas wordt aangeduid als bijzonder economisch knooppunt. In de ontwerptekst staat echter wel te lezen dat afvalverwerkingsactiviteiten uitgesloten worden in het economisch knooppunt.

Deze beslissing zou het einde kunnen betekenen voor de fel bevochten plannen van de afvalfirma Recover Energy om in Kampenhout-Sas een grote afvalverbrandingsoven te bouwen.

De meer dan duizend bezwaarschriften die werden ingezameld door het actiecomité 'Kampenhout-Sas Ademt' blijken dan toch hun vruchten te hebben afgeworpen.

Bert Francois van actiecomité 'Kampenhout-Sas Ademt' reageert gematigd optimistisch. Toch is hij niet over de ganse lijn tevreden met de beslissing van de Vlaamse regering. Vooral de beslissing om Kampenhout-Sas te weerhouden als economisch knooppunt blijft hem een doorn in het oog.

Daarnaast maakt het comité zich nog steeds grote zorgen over de mobiliteit en de steeds groter wordende files in de omgeving van Kampenhout-Sas.

Bovendien wachten ze bij 'Kampenhout-Sas Ademt' nog in spanning op de finale ontwerptekst van de Vlaamse regering. Dan pas weten ze met zekerheid of de plannen voor de oven definitief tot het verleden behoren.

Afvalfirma Recover Energy heeft in een reactie al laten weten dat de beslissing van de Vlaamse regering geen enkele invloed heeft op haar plannen al maken heel wat politieke partijen zich sterk dat deze beslissing wel degelijk het einde van de oven zal betekenen.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio