Twee jaar controlecel OCMW Aalst werpt haar vruchten af

Aalst - Eind 2013 werd onder impuls van N-VA binnen het Aalsters OCMW een ‘controlecel’ opgericht, naar analogie van Gent en Antwerpen, dit ter ondersteuning van een streng maar rechtvaardig sociaal beleid. Na twee jaar intensief werk vond OCMW-raadslid Pieter Cassiman (N-VA) het tijd voor een evaluatie. Uit die evaluatie op de OCMW-Raad van 2 februari blijkt nu, dat de oprichting van deze controlecel wel degelijk haar vruchten afwerpt.

Op twee jaar tijd werden er in totaal 164 dossiers opgestart. Voor 74 dossiers werd een eindverslag opgemaakt waarbij in 45 gevallen fraude (61%) werd vastgesteld. Dit percentage is vergelijkbaar met cijfers van de controlecel van het OCMW van Gent, dat in 2011 naar verluid op die manier € 600.000 onterecht uitgekeerd leefloon wist te recupereren.

Domiciliefraude, onregelmatigheden inzake gezinssituatie en zwartwerk kwamen het vaakst voor. Daarnaast werden 58 dossier zonder gevolg geplaats, vaak omdat verder onderzoek niet meer relevant was (vb verhuis, steunverlening werd reeds stopgezet...). “Daaruit blijkt ook dat het bestaan van de controlecel een ontradend karakter heeft”, laat OCMW-voorzitter Sarah Smeyers weten. “Zij die ter kwader trouw zijn, beseffen maar al te goed dat er striktere en strengere controles gelden. Al houden we ook geen heksenjacht. Uitkeringen dienen terecht te komen bij burgers die het echt nodig hebben”, benadrukt Cassiman.” De overheidsmiddelen moeten rechtmatig ingezet worden, maar wie wil genieten van rechten zonder plichten na te komen, zal gesanctioneerd worden."

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio