Groen Aalst pleit voor verkeersvrij Esplanadeplein en de invoering van zone 30

Aalst - Groen Aalst is voor de heraanleg van het Esplanadeplein. De troosteloze parking dient volgens hen opgewaardeerd te worden tot een waardig plein met een groenzone voor voetgangers. Dit met langzaam verkeer over één verkeersas.

"Het jammerlijke aan deze zaak is dat het bestuur opnieuw kiest voor de aanleg van een ondergrondse parking", zegt voorzitter Andreas Verleysen. "Nochtans staat deze beslissing haaks op het burgemeestersconvenant en het klimaatplan dat onze stad vorig jaar ondertekend heeft. Zeker omdat er met de heraanleg van het stations-parking 900 parkeerplaatsen komen en dit op slechts 300 m afstand. De aanleg van het Esplanadeplein kan net een stap zijn om te kiezen voor  een stad met toekomst. Maar de ondergrondse parking is een keuze voor het verleden. Het kwam gisteren op de Vlaamse klimaattop nog aan bod, dat we voor onze toekomst keuzes moeten maken, die soms moeilijk zullen zijn maar wel op lange termijn gaan renderen."

Groen Aalst is ook van mening dat het uitstellen van de invoering van een zone 30 in onze stad opnieuw een keuze is voor de auto. Dit terwijl we net fietsers en voetgangers moeten aanmoedigen. "Als scholenstad moeten we kiezen voor veiligheid van onze schoolgaande jeugd, en niet aan de auto die Aalst zo domineert", aldus Verleysen.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio