Mogelijke scenario’s voor herbestemming Sint-Jozefkerk Aalst

Aalst - In mei tekende de stad in op een begeleidingstraject van de Vlaamse Regering voor de herstemming van de parochiekerk Sint-Jozef Aalst. De eerste stappen in het begeleidingstraject zijn inmiddels genomen.

“Het projectbureau dat de stad begeleidt in de herbestemming heeft inmiddels een shortlist van mogelijke invullingen ontvangen voor de Sint-Jozef kerk", zegt Iwein De Koninck (CD&V). "Het is nu aan hen om te onderzoeken welke functies mogelijk én haalbaar zijn.”

De centrale ligging van de kerk en de ontwikkeling waarbij de Sint-Martinuskerk in 2018 de thuiskerk wordt voor de volledige Linkeroever van de binnenstad zijn belangrijke factoren om in het achterhoofd te houden bij de herbestemming van de Sint-Jozef kerk.

“Bij de bepaling van de mogelijke scenario’s was het duidelijk dat een invulling met slechts een functie geen evenwichtige keuze zou zijn. We hebben dan ook geopteerd voor een multifunctionele, brede ontmoetingsruimte die past binnen het sereen kader van de kerk, aldus De Koninck.

Schepen Karim Van Overmeire (N-VA): “We maken graag gebruik van dit initiatief van de Vlaamse regering. Het spreekt voor zich dat de nieuwe bestemming een maatschappelijke functie zal zijn die rekening houdt met het karakter en de omgeving van het gebouw en met respect voor de erfgoedwaarde van het monument.”

In overeenstemming met de wensen van de stakeholders wordt onderstaande mix van functies voorgesteld aan het projectbureau. De publieke ruimte kan ingevuld worden als overdekte marktplaats waar kleinschalige gespecialiseerde beurzen, marketen en dergelijke kunnen plaatsvinden. Daarnaast kan de kerk ook instappen in een breed gamma aan cultuur en concerten waarbij de kerk functioneert als plaats van ontmoeting, beleving, muziek, stilte en bezinning. Ook klassieke verenigingen zoals Cantate Domino zullen gebruik kunnen maken van de kerk door middel van vaste repetitieruimtes. De kerk kan zich ook lenen voor het organiseren van evenementen door verenigingen, scholen en de stad. Het projectbureau zal nu moeten onderzoeken of deze multifunctionele invulling haalbaar is én het toeristisch aanbod van de stad kan verrijken. 

De herbestemming van de Sint-Jozefkerk is niet los te zien van de plannen om het Esplanadeplein aan te leggen. Schepen Ann Van de Steen: “De bedoeling is om enige symbiose te creëren tussen de herbestemming van de kerk en het Esplanadeplein. In de toekomst kan de opgewaardeerde oppervlakte van het plein, gezien de aanleg van een ondergrondse parking, een bruisender gegeven alsook geheel worden.”

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio