Aalst krijgt eindelijk die langverwachte feestzaal

Aalst - Het dochterbedrijf van de stad, AGSA, heeft het dossier Tragel rond gekregen en realiseert de komende jaren een evenementencomplex en retailzone, alsook woningen en kantoren. Een nieuwe feestzaal is een onderdeel waar menig Aalstenaar al jaren zat naar te trachten.

Concreet gaat het over het noordelijke deel van de Tragelsite aan de viaduct.
Vanuit dit project start tevens het nieuwe stadsdeel De Kaaien op, een make-over voor de komende tien jaar die de Dender als rode draad gebruikt. 

Het dossier Tragel sleept al vele jaren aan. Sinds de afbraak van de Keizershallen begin jaren 2000 is de roep naar een zaal voor grote evenementen zoals de prinsenverkiezing en de prijsuitreiking enorm. De huidige bestuursploeg had de belofte gemaakt om deze legislatuur eindelijk dat Trageldossier aan te pakken en de herontwikkeling van het noordelijk deel van de site aan te vatten.

In februari van dit jaar werd het ruimtelijke uitvoeringsplan voor het noordelijke deel van de Tragelsite goedgekeurd. Het wettelijk kader waarbinnen de retailzone, het evenementencomplex, woningen en kantoren en de nieuwe Tragelweg kunnen ontwikkeld worden, werd zo vastgelegd.

Wat komt er?

In de nieuwe multifunctionele evenementenzaal zal plaats zijn voor een brede waaier aan events:  carnavalsactiviteiten, fuiven en concerten, toneel, bedrijfsfeesten, schoolfeesten, bals en  diverse sportwedstrijden en mogelijkheden voor diverse clubs. 

De evenementenhal zal een capaciteit hebben van 5.000 personen:

  • Sportopstelling: 3.200 à 3.500 zittend, afhankelijk van type sport (tennis, volleybal, basket nationaal, basket Europees,…)
  • Concertopstelling: tot 4.000 staand + tot  2.200 zittend (maar maximum 5.000 samen)
  • Catwalk opstelling: 1.280 zittend
  • VIP ruimte:  ongeveer 500 zittend of 1000 staande voor receptie
  • Fuif in breakout zone: 1000 staand

Er komen vaste tribunes maar ook verschuifbare tribunes waardoor in een mum van tijd de zaal kan aangepast worden voor een staand publiek, dit naar gelang de activiteit.

De nadruk van de nieuwe zaal ligt op multifunctionaliteit. In de nieuwe zaal zal er dus zeker plaats zijn voor de verkiezing van Prins Carnaval of de prijsuitreiking. Ook wordt het een geschikte locatie voor bijvoorbeeld beurzen, conferenties of debatten. De evenementenzaal zal daarnaast ook te huren zijn voor kleinere fuiven tot 1.000 personen.
Voor recepties of exclusievere netwerkavonden kan de VIP-ruimte ook afgehuurd worden. Basketbalclub Okapi Aalstar zal alvast de zaal huren voor zijn thuismatchen. Hiertoe werd reeds met de club een realistische overeenkomst getekend, dit tot tevredenheid van alle partijen.

Het retailcomplex van 15.000m² zal perfect complementair zijn aan de winkels binnen het stadscentrum. De stad waakt over het aanbod. De huidige winkels op de site krijgen sowieso een nieuwe plaats binnen het retailcomplex. Daarbij zullen winkelketens die hun intrek nemen in het complex een bijdrage moeten storten in een op te richten 'winkelfonds'. Dit fonds zal dan aangewend worden voor investeringen ter versterking van Aalst als winkelstad.

De totale kostprijs voor het project wordt geraamd op 15 miljoen euro, exclusief BTW.  Zoals initieel voorzien was in de meerjarenplanning.

Nieuw stadsdeel - De Kaaien 

De Tragelsite heeft een strategische ligging langsheen de Dender en wordt daarom mooi geïntegreerd in het project van 'De Kaaien', de overkoepelende naam waarbij alle ontwikkelingen langsheen de rivier worden verbonden en waarbij oude fabriekspanden, braakliggende terreinen en vervallen woningen maken plaats voor nieuwe en aantrekkelijke ontwikkelingen, met veel mooie open ruimtes en een veelheid van functies. 

De vroegere industriegronden maken ruimte voor een nieuw Aalsters stadsdeel.  Aan de oevers wordt een aangename verblijfsruimte gecreëerd. Opnieuw trekt de stad de kaart van de heropwaardering en vernieuwing.

Vervolgstappen

Het noordelijke deel van de Tragel heeft een oppervlakte van 5,6 hectare en is gelegen vlak naast het ringviaduct. Het deel van de site waarop de voormalige gebouwen van Intergem en Nieulandt stonden werd ondertussen gesaneerd. De andere gebouwen waar nu nog onder andere Leenbakker en Smatch gehuisvest zijn, worden in een later stadium gesloopt. 

Tragel 8 kan weldra de eerste bouwvergunningen aanvragen zodat kan gestart worden met de herlocalisatie van de bestaande winkels en de bouw van het retail- en evenementencomplex.

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio