Deel van Tereos verhuist binnenkort naar Frankrijk

© Google Streetview

De groep Tereos heeft zopas zijn intentie bekendgemaakt om in Frankrijk twee nieuwe vestigingen in Roissy en Rijsel op te richten voor de supportfuncties en -activiteiten die gericht zijn op Europa. Voor de Tereos vestiging in Aalst zou deze evolutie betrekking hebben op 61 medewerkers. Om zo veel mogelijk arbeidsplaatsen te behouden, zou Tereos aan alle betrokken medewerkers een job aanbieden in een van de twee nieuwe vestigingen.

Veronique Van Geit

Tereos is een coöperatieve groep die 12.000 landbouwers verenigt. Het bedrijf verwerkt suikerbieten, suikerriet en graan. De groep is actief in 16 landen, beschikt over 49 industriële vestigingen en telt 23.000 medewerkers.

In België beschikt Tereos over een fabriek in Aalst en een admininistratief centrum dat een groot aantal ondersteunende taken uitvoert voor de fabriek en voor andere entiteiten van de groep, zoals de logistiek, finance, HR, kwaliteit, en verkoop.

Als gevolg van het einde van de productie- en exportquota, het einde van het systeem van minimumprijzen en de vrijmaking van de markt, is de groep genoodzaakt om de transformatie voort te zetten die enkele jaren geleden werd opgestart. De bedoeling is het concurrentievermogen van de activiteiten te vrijwaren en het voortbestaan van de activiteiten te garanderen in een markt die steeds opener en onstabieler wordt. De groep is bijgevolg van plan om verder te investeren in zijn infrastructuur en organisatie, en uitmuntendheid tot stand te brengen in alle afdelingen.

In die context heeft de groep Tereos de intentie om een project op te zetten dat de transversale efficiëntie van de activiteiten in Europa moet verbeteren. Dat zou gebeuren door de oprichting van twee nieuwe vestigingen, zonder dat daarbij jobs zouden verdwijnen of andere vestigingen worden gesloten.

61 medewerkers met een administratieve of ondersteunende functie in Aalst zouden worden tewerkgesteld in één van de twee nieuwe vestigingen. Met dit project verdwijnen er geen functies op globaal niveau.

Om zo veel mogelijk arbeidsplaatsen te behouden, zou Tereos aan alle betrokken medewerkers een job aanbieden in een van de twee nieuwe vestigingen.

De directie van Tereos in Aalst zal rekening houden met de gezinssituatie en persoonlijke doelstellingen van alle werknemers. Voor de medewerkers die de stap om mobiliteitsredenen niet zouden kunnen of willen zetten, zou er met de directie een geschikte oplossing worden uitgewerkt.

"Een open en constructieve dialoog met de vertegenwoordigers van het personeel zal leiden tot de meest realistische en doeltreffende oplossingen in het belang van alle werknemers", aldus Marjolein De Bremme, HR Manager. "We zullen onze verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van het personeel en zorgen voor gepaste ondersteunende maatregelen in de overgangsfase."

Tereos staat bekend om zijn proactieve beleid in Europa, zowel op industrieel als op commercieel en tewerkstellingsvlak. De fabriek in Aalst stelt 400 mensen tewerk en heeft 140 jaar ervaring in de verwerking van graan. De vestiging bestaat uit een tarwezetmeelfabriek, een productie-eenheid met warmtekrachtkoppeling en een bio-ethanolfabriek.

De fabriek in Aalst blijft een sleutelrol vervullen voor de strategie van Tereos in de zetmeelsector. De voorbije 5 jaar werd 47 miljoen euro in de fabriek geïnvesteerd. Er zijn nog meer belangrijke investeringen voorzien om de competiviteit van de fabriek te versterken.

Tereos wil verder groeien in deze sector dankzij een Europese strategie die verschillende activiteiten (bv. suiker en zetmeel) dichter bij elkaar wil brengen door de complementariteit optimaal uit te spelen. Op die manier wil Tereos zijn klanten een van de volledigste gamma's op de markt bieden.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus