Aalsterse jongeren nemen het belfort over en debatteren over migratie

Aalst - Op dinsdag 20 maart vindt het slotdebat van KRAS - scholierenparlement plaats. Een 30-tal Aalsterse jongeren leggen dan het vuur aan schenen van enkele lokale politici rond het thema 'migratie'.

Sinds september komen leerlingen uit SVI Gijzegem, DvM, Sint-Jozefscollege en het Koninklijk Atheneum regelmatig samen om te debatteren over ‘Migratie’ in het kader van het project KRAS, een uniek participatieproject in Vlaanderen en Brussel. Door inleving en debat in drie rollenspelen kregen de jongeren inzicht in het complexe thema migratie (van de oorzaken, het onderweg zijn, tot samenleven, wonen en werken in het aankomstland). Nu zijn ze klaar om hun eigen mening te verkondigen aan lokale politici en met behulp van een aantal experts stelden ze drie parlementaire vragen op. Alvorens ze samen met jongeren uit heel Vlaanderen en Brussel op 4 mei in Brussel politici gaan adviseren over hoe ze migratie op de politieke agenda willen zien staan, doen ze dat heel binnenkort op lokaal niveau.

KRAS?

KRAS is een scherp en snedig discussie- en rollenspel voor 16+. Het is de opvolger van het Scholierenparlement en biedt jongeren de kans om hun onversneden mening en krasse uitspraken binnen een flexibele werkwijze op de wereld los te laten. Inleving en discussie staan centraal in KRAS. Jongeren krijgen zicht op de vaak heikele, mondiale problemen vanuit het standpunt van mensen die er iets over te zeggen hebben. Door in de huid te kruipen van een politieke partij, een bedrijf, een ngo, de regering van een land, de pers of een belangengroep ondervinden ze aan den lijve de spanningen die bestaan tussen de verschillende partijen. Doorheen het debat scherpen de deelnemers hun argumenten aan en proberen tot een oplossing te komen.

Na het rollenspel krijgen de jongeren de kans om hun eigen mening over het thema uit te spreken. Ze toetsen hun inzichten en standpunten bij de andere deelnemers en leggen dan het vuur aan de schenen van lokale politici. 

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio