Omgevingswerken site sportcentrum Schotte

Aalst - De site van sportcentrum Schotte is nog dagelijks in ontwikkeling. Daarom zijn er nog steeds omgevingswerken aan de gang.

Omgeving Kapellekensbaan 

Midden april start de afbraak van de betonafsluiting langs de Kapellekensbaan. Hierdoor verhoogt de zichtbaarheid van de nieuwe groene omgeving voor buurtbewoners en de controle op sluikstoren. Aansluitend zal een nieuwe, doorzichtige afsluiting geplaatst worden. Na de werken zullen er acties zoals het ruimen van zwerfvuil plaatsvinden. 

Een deel van de locatie wordt ook nog verder gesaneerd. Dit wordt uitgevoerd door aannemer Verelst, in opdracht van OVAM en onder begeleiding van ABO. Er wordt, zoals bij het noordelijk deel gewerkt met een vernevelingskanon zodat eventueel stof meteen neervalt. De afvoer van grond gebeurt via afgesloten transport. Na de sanering start de groenaanleg. 

Omgeving Erembodegemstraat 

Midden april start de verdere afvoer van grond en steenpuin. Aansluitend worden de ontgraven zones afgedekt met geotextiel en wordt er met aangevoerde, zuivere grond een speellandschap gecreëerd. 

Ook start de verdere afwerking van het klimplatform. Op 7 mei wordt dit platform feestelijk geopend. 

“Schotte staat binnenkort niet enkel meer synoniem voor sport, maar van zodra de omgevingsaanleg beëindigd is zal het park rond de sporthal plaats bieden voor klimmen, wandelen, spelen en natuureducatie. Deze ooit ontoegankelijke, vervuilde en bouwvallige site wordt een dynamisch recreatiedomein aan de Dender dankzij de samenwerking tussen Sportag, Solva, Ovam en Infrabel", aldus schepen Uyttersprot.

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio