VBS De Stip en VTI krijgen Vlaams geld om sportinfrastructuur open te stellen

Aalst - De ministers Muyters en Crevits hebben in totaal 11 miljoen euro toegekend aan 87 Vlaamse scholen om hun sportinfrastructuur naschools, in het weekend en in de vakantie open te stellen voor sportclubs. Ook twee Aalsterse scholen krijgen een extra subsidie.

“Twee Aalsterse scholen vallen inderdaad in de prijzen,” zegt Vlaams Parlementslid en schepen van onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA). “De Vrije Basisschool De Stip krijgt 170.000 euro en voor VTI Aalst is 150.000 euro voorzien.”

In scholen is heel wat sportinfrastructuur aanwezig en het is dan ook jammer dat die na de schooluren, in het weekend en tijdens de vakantie niet gebruikt wordt. Dikwijls is dat om praktische redenen, er is bijvoorbeeld geen aparte toegang naar de sportinfrastructuur buiten de schooluren. Ook de exploitatie vormt vaak een struikelblok, denk maar aan het openen en afsluiten van het schoolgebouw, afspraken over het gebruik van het sportmateriaal en afspraken over het dragen van de exploitatiekosten. De subsidies moeten dienen om de kwaliteit van de sportinfrastructuur te verbeteren of bijvoorbeeld te werken aan het sanitair of een betere toegang.

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio