Geen anderstalige promotiecampagnes meer met Aalsters belastingsgeld

Aalst - N-VA wil in de volgende bestuursperiode de stedelijke subsidiereglementen aanpassen, zodat er geen ondersteuning is voor anderstalige promotie of anderstalige evenementen op Aalsters grondgebied. De directe aanleiding is het evenement ‘Je choisis mon talent’ in Aalst op zaterdag 30 juni door ‘Be Kitoko’, ‘El Myrah’ en ‘Femme Equilibrée’ Het evenement kon via Aalst Sport rekenen op steun van de stad, maar toch werd er op sociale media uitsluitend in het Frans reclame gemaakt.

 “Als je financiële of logistieke steun van onze stad krijgt, dan is het evident dat de promotie in het Nederlands gebeurt,” zeggen schepen Karim Van Overmeire en gemeenteraadslid David Coppens (beiden N-VA). “Wat voor ons evident is, is dat blijkbaar niet voor iedereen. Daarom dat doorlichting en aanpassing van de diverse reglementen zich opdringt.”

“Het probleem is niet dat er eens een anderstalige titel of slogan gebruikt wordt, al staat het iedereen vrij om eens creatief na te denken over hippe Nederlandstalige of Aalsterse termen voor nu vaak zeer Engelstalige affiches. Als de publiciteit voor een evenement of het evenement zelf volledig in een andere taal gebeurt, dan zien wij wel een probleem,” zeggen Van Overmeire en Coppens.

“Volgens de taalwetgeving is iedereen vrij om de taal van zijn keuze te spreken, maar we willen geen belastinggeld gebruiken om een anderstalig verenigingsleven in Aalst te installeren. We kunnen niet integratieprojecten opzetten en tegelijk initiatieven steunen die daar haaks op staan.”

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio