Stad schaart zich achter buurtbewoners en geeft ongunstig advies voor komst windturbine Terjoden

Aalst - Het college van burgemeester en schepenen gaf op maandag 30 juli een ongunstig advies op de vraag om een omgevingsvergunning af te leveren aan Aspiravi NV. Het bedrijf wil een windturbine bouwen aan de Sparrenlaan in de wijk Terjoden. De stad ontving een paar weken geleden van heel wat buurtbewoners ook een bezwaarschrift.

Het college nam kennis van de aanvraag voor een omgevingsvergunning van Aspiravi NV om een windturbine op te richten op een perceel in de Sparrenlaan in Erembodegem-Terjoden. 

De toegangsweg naar de windturbine en de windturbine zelf zich bevinden zich momenteel op een buurtweg. Technisch gezien kan hierdoor geen vergunning worden verleend. 

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek, dat liep van 22 juni tot en met 22 juli. Naar aanleiding van dit openbaar onderzoek ontving de stad 176 bezwaarschriften. Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van de bezwaren, waarvan de meerderheid van buurtbewoners komt. 

"De stad moet bij het nemen van beslissingen altijd rekening houden met de beginselen van behoorlijk bestuur: dat betekent dat ze haar besluit altijd zorgvuldig voorbereidt en neemt. En ze zorgt ervoor dat de nadelige gevolgen van haar besluit voor de burger niet zwaarder zijn dan het algemeen belang van het besluit." 

"Rekening houdend met de buurtweg, en met de bezwaarschriften die werden ingediend, heeft het college van burgemeester en schepenen een ongunstig advies verleend voor de aanvraag van de omgevingsvergunning van Aspiravi NV. De stad wil haar engagementen rond het klimaatplan zeker blijven nakomen maar een draagvlak bij de bevolking is zeer belangrijk. In deze gevoerde procedure komt dit draagvlak ernstig in gevaar. De uiteindelijke beslissing voor deze aanvraag ligt in handen van de deputatie", aldus het stadsbestuur. 

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio