Bomenkap in het Kravaalbos

Aalst - De opmerkzame bosbezoeker heeft het misschien al opgemerkt dat er sinds dit voorjaar in het Kravaalbos een heel aantal bomen gemarkeerd staan met oranje verf. Deze zullen in de loop van de komende maanden gekapt worden om bosverjonging mogelijk te maken met nieuw aan te planten inheemse soorten.

De Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw is een samenwerkingsverband van boseigenaars dat ondersteuning biedt bij de organisatie van duurzaam bosbeheer. Duurzaam beheer focust op zowel de ecologische, de sociale als de economische functie van onze bossen. Het gevoerde beheer moet daarbij resulteren in gezonde multifunctionele bossen voor de toekomst.

De kappingen die momenteel worden voorbereid kaderen in de uitvoering van het bosbeheerplan dat door het Agentschap voor Natuur en Bos werd goedgekeurd. Dit beheerplan werd op het initiatief van de bosgroep, in samenwerking met de stad Aalst en het Agentschap voor Natuur opgesteld voor 180 hectare bos in het Kravaalbos en omgeving, op grondgebied van Aalst, Asse, Opwijk en Affligem.

In dit bosbeheerplan wordt er onder meer gestreefd om het aandeel uitheemse boomsoorten of exoten in het Kravaalbos te verminderen en om aan bosverjonging te werken. Jarenlang werd in veel privébossen weinig of geen bosbeheer uitgevoerd.

Daardoor werd het bos donker en staan vele bomen er slecht bij. Verjonging van het bos is moeilijk door gebrek aan zonlicht. Een boomsoort als de Amerikaanse eik vertoont een zeer dominant en agressief karakter en kan hierdoor een bedreiging vormen voor het natuurlijk karakter van onze inheemse bosecosystemen. Door een groep Amerikaanse eiken te kappen wordt er gewerkt aan de verjonging van het bos en bevoordelen we de inheemse boomsoorten. Ook worden er oude populieren aan de vijver gekapt.

Doordat er meer licht op de vijver zal komen en minder verzurend bladafval in de vijver terecht komt, zal deze ingreep een gunstig effect hebben op het natuurlijk evenwicht van de vijver. Na afloop van de kapping zullen de kapvlaktes herbebost worden met inheemse boomsoorten die aangepast zijn aan de lokale omstandigheden en die de biodiversiteit mee een duwtje in de rug zullen geven.

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio