77.000 euro voor studie van herinrichting bedrijventerreinen

Aalst - De Vlaamse overheid (VLAIO) heeft aan de stad Aalst 77 000 EUR steun toegekend voor de studie herinrichting bedrijventerreinen in Erembodegem. Het is het intergemeentelijke samenwerkingsverband SOLVA dat de studie uitvoert. Hiertoe hebben de stad en SOLVA een overeenkomst gesloten. De bedrijvenvereniging Aalst Zuid krijgt ook een belangrijke rol in de participatie.

De stad zet de herinrichtingsinitiatieven voor de bestaande bedrijventerreinen verder. Na het project Dender Noord (Wijngaardveld, Lion d'Or, Hekkestraat en Tragel) en Noord 1 Gijzegem, wordt nu ook ingezet op de verduurzaming van de bedrijventerreinen in Erembodegem. Deze terreinen vormen meteen ook het sluitstuk van het algemene vernieuwingsproject dat de stad een aantal jaar geleden op de rails heeft gezet.

Voor Erembodegem zijn het de bedrijventerreinen langs de Industrielaan en de Nachtegaalstraat waar de mogelijkheden tot duurzame herinrichting zullen onderzocht worden. Dit onderzoek gaat de daadwerkelijke herinrichting vooraf. Collectief groen, verkeersveiligheid, collectieve parkeervoorzieningen, kwalitatieve uitstraling, duurzaam waterbeheer en intensief ruimtegebruik zijn daarbij sleutelbegrippen.

Het is het intergemeentelijk samenwerkingsverband Solva dat de studie zal uitvoeren. De stad en Solva hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten die alle afspraken bevat om het traject tot een goed einde te brengen. Participatie is erg belangrijk. De visie zal tot stand komen in nauwe samenwerking met de bedrijvenvereniging Aalst Zuid. Deze vereniging werd precies 1 jaar geleden opgericht. De herinrichting van het bedrijventerrein was één van hun speerpunten. Met dit traject hebben zij meteen een
dossier om zich in vast te bijten.
Het voortraject wordt door de Vlaamse overheid (VLAIO) gesteund voor een bedrag van 77.000 euro.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio