Vierde subsidie voor het stedelijk zwembad Aalst

Het vernieuwde zwembad gaat de klimaatuitdaging aan

Aalst - Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel investeert 12 miljoen euro in 80 lokale klimaatprojecten in Vlaanderen. Het vernieuwbouwproject van het stedelijk zwembad te Aalst is een van de geselecteerde klimaatprojecten. Zo haalt het zwembaddossier van Aalst Sport zijn vierde positieve subsidie binnen.

In 2018 werden gemeenten en lokale verenigingen opgeroepen om projecten uit te werken die de klimaatuitdaging op een zeer concrete manier aanpakken. Uit de 180 aanvragen werden uiteindelijk 80 projectvoorstellen geselecteerd die een subsidie ontvangen van 75 procent van het investeringsbedrag.

Aalst Sport schreef voor deze subsidiecall ook het vernieuwbouwproject van het stedelijk zwembad in. Bij de verbouwing wordt er namelijk ingezet op drie maatregelen om de CO2-uitstoot van het zwembad te beperken en zo sterk in te zetten op het klimaat. Minister Van den Heuvel gelooft in onze aanpak en beloont het vernieuwbouwproject van het stedelijk zwembad met 187.500 euro aan subsidie.

De eerste maatregel is de riothermie. Zo zal het nieuwe zwembad warmte halen uit spoelwater en douchewater dat naar de riool gaat. Hiervoor zal een separaat rioleringsstelsel aangelegd worden voor douche- en spoelwater.

Door gebruik te maken van ultra filtratie zal het vernieuwde zwembad water besparen en de lozing van verwarmd water verminderen.
Per zwemmer moet er nu steeds minimaal 30 liter vers water in het zwembad gepompt worden. Het nieuwe stadswater moet daarbij verwarmd worden van 10 °C naar de temperatuur van het zwemwater.
Het verwarmde, gebruikte water wordt momenteel rechtstreeks in de riolering gestort. Door de toepassing van ultra filtratie zuiveren ze het afgevoerde water en recupereren ze de warmte ervan. De gerecupereerde warmte wordt vervolgens gebruikt voor de verwarming van het gebouw. Maar zo wordt er ook 70 % minder water verbruikt en de lozing van vervuilde water met 70% verminderd. Een noodzakelijke maatregel met een beoogd bezoekersaantal van 500.000 jaarlijkse bezoekers.

Door een extra isolatie gebouwschil wordt het gebouw voorzien van een hoge isolatiegraad en hoge luchtdichtheid. Hierdoor wordt de bruto energiebehoefte, de energie die nodig is voor de verwarming van het gebouw en het water, gereduceerd. Het zwembad tracht door deze toepassing een BEN-gebouw, Bijna Energieneutraal gebouw, te zijn. Aalst Sport draagt bij de ontwikkeling van zijn sportinfrastructuur dus ook bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio