Casa del Mundo danst voor water

Aalst - Casa del Mundo pakt op 5 september uit met 'geef de wereld een waterkans'. Bij dit wereldfeest hoort een goedgevuld programma en uiteraard ook de Casa del Mundo 'waterdans'.


Water is een bron van leven. Boeren in Afrika kennen periodes van langdurige droogte en verwoestijning en waarderen elke druppel, maar in vervuild water sterft het leven. 
Water kan ook verwoesten. In Guatemala regende het 36 uren zonder ophouden. Oogsten gingen verloren, slijk en rotsblokken beschadigden woningen en wegen. De zorg voor zuiver en beheersbaar water blijft een voortdurende strijd.


Waterschaarste geeft ook menselijke conflicten. Zo is in Israël en Palestina de watervoorraad beperkt.
Na de oorlog in 1967 kreeg Israël controle over de watervoorraden van de Westbank en gebruikt ze vooral voor eigen landbouw en industrie. Sindsdien moeten de Palestijen het stellen met een minimum aan water, te weinig, om behoorlijk te kunnen leven. 

De Verenigde Naties stelden in 2002 vast dat water een mensenrecht en een publiek goed is. Dit recht omvat niet alleen de duurzame beschikbaarheid van water, maar ook de zorg voor sanitaire voorzieningen, hygiëne en zuivering van vervuild water. De zevende millenniumdoelstelling maakt dit nog concreter. Tegen 2015 moet de groep mensen zonder duurzame toegang tot water en sanitatie met de helft verminderen.


De kloof tussen mooie doelstellingen en wetten en de dagelijkse praktijk blijft evenwel groot. Ondanks de inspanningen die de laatste decennia geleverd werden om iedereen toegang te geven tot voldoende water, is er weinig vooruitgang merkbaar en blijft het percentage 'water-armen' echter stabiel.

De gevolgen van het tekort aan drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne zijn onthutsend.
Dagelijks sterven 20.000 tot 30.000 mensen bij gebrek aan zuiver water, elke 8 seconden is daar een kind bij. In de minst ontwikkelde landen wordt de kindersterfte voor 30 tot 50% veroorzaakt door een gebrek aan zuiver water.


In Vlaanderen werkt vooral het Vlaams Partnerschap 'Water voor Ontwikkeling' in samenwerkingsverband tussen alle betrokkenen bij de watersector en de internationale samenwerking.

Tegen 2015 wil men drinkwatervoorziening realiseren voor extra 6 miljoen mensen in het Zuiden, evenveel als er Vlamingen zijn.

Daartoe wordt samengewerkt in concrete projecten in het Zuiden terwijl vanuit Vlaanderen gepoogd wordt zoveel mogelijk partners te interesseren voor deze doelstelling.

Casa del Mundo is zich bewust van het grote belang van water voor mens en planeet. In de aanloop naar en tijdens het feest zal water dit jaar het centrale thema zijn. Met de slogan
'Geef de wereld een waterkans'  willen de organisatoren de inwoners van Aalst en alle bezoekers van het wereldfeest informeren over deze problematiek en hen aanzetten om verstandig om te springen met ons kostbare water.

De 'waterdans'  zal er die dag ook met een zo groot aantal mensen gebracht worden. Wie wil kan hem dus alvast op eigen houtje instuderen aan de hand van het filmpje.

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio