Nieuw ploegensysteem Brandweer krijgt positieve evaluatie

Nieuw ploegensysteem Brandweer krijgt positieve evaluatie

Foto: Jan Vens

Aalst - Op 1 januari 2011 werd het nieuwe ploegensysteem ingevoerd bij de Aalsterse Brandweer als resultaat van een interne audit. Op het overleg tussen de stad en de vakbonden werd op woensdag 25 april de evaluatie van dit nieuwe systeem besproken. Opmerkelijk is dat het nieuwe ploegensysteem heel wat positieve gevolgen heeft voor de burger en voor het korps.

De invoering van het nieuwe ploegensysteem kaderde binnen de hervorming van de Aalsterse brandweer. De wet van 15 mei 2007 schrijft voor dat de brandweer ‘snelste adequate hulp’ moet bieden. Dit principe bepaalt dat de snelste brandweer met de juiste middelen tussenkomt. Om hieraan te kunnen voldoen drongen een aantal hervormingen zich op.

De stad heeft samen met de Brandweer en met ondersteuning van studiebureau Deloitte deze hervormingsplannen uitgetekend. Een nieuw ploegensysteem en extra aanwervingen waren de belangrijkste pijlers van de hervorming. Op 1 januari 2011 werd er overgeschakeld van een 8 naar een 12-uren ploegensysteem. Bedoeling was een hogere minimumbezetting te garanderen en de uitruktijd na een oproep doen dalen.

Snellere uitruk van 6 naar 3 minuten
De uitruktijd van de Brandweer Aalst werd eind 2011 bijgesteld van 6 naar 3 minuten. De uitruktijd is het tijdsverloop tussen de ontvangst van een melding in de kazerne en het vertrek van een voltallige ploeg voor de eerste uitruk. Met deze gehalveerde uitruktijd wordt deze beroepsafdeling, zoals het hoort, de snelste afdeling van de zone Zuid-Oost (Aalst, Denderleeuw, Geraardsbergen, Lede, Ninove, Wetteren, Wichelen) Door een ‘track and trace’-systeem worden de uitruktijden van de voertuigen permanent gemeten, momenteel bedraagt de gemiddelde uitruktijd 2 minuten 23 seconden. Het uiteindelijke streefdoel is 2 minuten.


Minimumbezetting

De minimumbezetting ligt voorlopig op 14 personen overdag en 12 personen ’s nachts. Een gevoelige verbetering tegenover de minimumbezetting van 12 personen voor de doorlichting door de firma Deloitte. Het streefdoel van 15 personen overdag en 13 ’s nachts wordt gehaald als de 8 aspiranten hun opleiding hebben afgewerkt. Vermoedelijk is dit in de tweede helft van 2012. Dankzij de hogere personeelsbezetting zijn er nu 3 ziekenwagens permanent bemand, voor de invoering van het nieuwe ploegensysteem waren dat er 2.


Vlotte werking
De brandweerhervorming zorgde bij heel wat brandweermannen voor onrust. Maar nu het nieuwe ploegensysteem is ingeburgerd, is er weinig ongenoegen. Over het algemeen hebben de meeste brandweermannen de omschakeling naar een werkdag van 12 uur goed verteerd. De vrees te weinig verlof te kunnen opnemen bleek ongegrond. Het aantal uren overwerk daalde met 21 procent en het ziekteverzuim verminderde.
 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio