Niet-Belgen kunnen gaan stemmen tijdens gemeenteraadsverkiezingen

Niet-Belgen kunnen gaan stemmen tijdens gemeenteraadsverkiezingen

Foto: Dries Luyten

Aalst - Op zondag 14 oktober zijn het gemeente-en provincieraadsverkiezingen. Niet- Belgen kunnen ook gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen maar dan moeten ze zich daarvoor inschrijven voor 31 juli.

Niet-Belgen kunnen nog tot 31 juli 2012 een aanvraag indienen om zich als kiezer te laten inschrijven op de dienst Bevolking. Zij kunnen enkel deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, niet aan de provincieraadsverkiezingen.

EU-onderdanen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden :
-  18 jaar zijn op 14 oktober 2012
- niet geschorst zijn in het kiesrecht
- ingeschreven zijn op de kiezerslijst vóór 1 aug 2012

Niet EU-onderdanen moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als EU-onderdanen met als extra voorwaarden:
- 5 jaar onafgebroken in België
- een verklaring afleggen waarin men zich ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische Volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.

Na controle of de aanvrager aan alle voorwaarden, om als kiezer ingeschreven te worden voldoet, ontvangt de betrokkene hieromtrent de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

info: verkiezingen@aalst.be

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio