'Gemiste kans om sportaanbod uit te breiden'

'Gemiste kans om sportaanbod uit te breiden'

Foto: Veerle Van Dessel

Kampenhout - De plannen om nieuwe voetbalvelden aan te leggen achter de sporthal aan de Zeypestraat stuit op fel protest bij de omwonenden. Enkele buurtbewoners hebben zelfs een actiecomité opgericht en er werden al een vijfhondertal bezwaarschriften ingediend tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan werd aangekondigd als een uitbreiding van het sportaanbod in een parkachtige omgeving.  Het plan beperkt zich echter tot de aanleg van twee nieuwe voetbalvelden en een looppiste.  Buurtbewoner Paul Philips: 'Omdat het plangebied maar één keer kan ingevuld worden, zien wij dit als een gemiste kans om de inwoners een breder, recreatief, sportaanbod te bieden.'

'Het hoge aantal bezwaarschriften toont duidelijk aan dat er voor bijkomende voetbalvelden in Kampenhout geen draagvlak is,' gaat Paul Philips verder, 'Uit een enquête die de gemeente zelf enkele jaren geleden organiseerde, blijkt trouwens dat er vooral vraag is naar meer sportmogelijkheden in niet-competitief, recreatief verband.  Denk maar aan een multifunctioneel sportterrein, een petanquebaan, turnaccommodatie, een Finse piste en dergelijke.'  Volgens het actiecomité is een dergelijk sportaanbod ook beter te verzoenen met de andere doelstellingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan, zoals het landschappelijk inkleden van de sportinfrastructuur tot een parkzone en het integreren en opwaarderen van de Weesbeek in het gebied.  Paul Philips: 'Dus geen tribune, geen bijkomende gebouwen en geen reclamepanelen rond de terreinen.  Dit zou de bewoners ook minder overlast bezorgen.'

Het ruimtelijk uitvoeringsplan doet ook bij Groen de wenkbrauwen fronsen;  Lijsttrekker Carlo Daniëls: 'Wij hebben zeker enkele bedenkingen bij het geheel.  Het is bijvoorbeeld geen goed idee om teveel in te zetten op één sporttak.  Ook over de ongelukkige grenzen van de nieuw aan te leggen velden en de eventuele hinder die dat met zich meebrengt, valt wat te zeggen.  Maar de grootste hinderpaal lijkt ons de kost van dit project, terwijl de gemeente nu al aankijkt tegen een hoge schuldenberg.  Alleen al een hoogdringende grondige renovatie van de bestaande sporthal wordt op minstens 800.000 euro geschat.  Dit alles komt nog eens bovenop de ambitieuze plannen van het gemeentebestuur voor de bouw van een nieuw gemeentehuis."
 

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio