Alternatief voor het geven van rooms-katholieke godsdienst in kleuterschool

Aalst - Studenten kleuteronderwijs kunnen alternatief traject kiezen voor het geven van rooms-katholieke godsdienst in de kleuterschool

Een student in de kleuteropleiding van de KAHO Sint-Lieven zal niet langer automatisch opgeleid worden om rooms-katholieke godsdienst in de kleuterklas te geven.

Via een geïntegreerd meersporentraject zal hij of zij die ervoor kiest om dit niet te doen, opgeleid worden om in een schoolteam mee te werken aan het pedagogisch project van een katholieke basisschool.

Het nieuwe curriculum gaat dit jaar in voor nieuwe studenten die zich inschrijven voor de opleiding kleuteronderwijs aan de KAHO Sint-Lieven.

Johan De Wilde, opleidingshoofd van de lerarenopleiding kleuteronderwijs bevestigt: 'We zijn als katholieke hogeschool al een aantal jaar bezig met de aanpak van andersgelovige en niet-gelovige studenten. Zij waren tot nu toe verplicht om het vak rooms-katholieke godsdienst te volgen, hoewel ze daar in veel gevallen later niets mee kunnen doen. Want wie niet gedoopt is, krijgt geen mandaat van de inspectie voor rooms-katholieke godsdienst om als leerkracht godsdienst te geven. Zo kan je moeilijk aan de slag in het katholiek basisonderwijs omdat een leraar alle vakken dient te geven. Het proefproject, dat loopt in samenwerking met het Vlaams Verbond van Katholieke Hogescholen (VVKHO) en het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), wil deze tegenstrijdigheid aanpassen.'


Het pilootproject loopt intussen drie jaar in de opleiding kleuteronderwijs aan de KAHO Sint-Lieven en de opleiding lager onderwijs aan Lessius Mechelen.
Het is de bedoeling dat de student die dit traject kiest leert om als persoon, als (kleuter)onderwijzer en als lid van een schoolteam mee gestalte te geven aan het pedagogisch project van een katholieke school.

Jongeren die leerkracht willen worden in een katholieke kleuterschool en niet-gelovig of andersgelovig zijn, kunnen zich vanaf nu voor dit traject inschrijven in de KAHO Sint-Lieven in Aalst. Meer informatie kunnen de jongeren en hun ouders krijgen op de infodag van zaterdag 23 juni van 10 tot 16 uur.
 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio